Ja mislim da bi trebalo da u PES 7 stave nove tikove