jel se može napraviti u ekselu da kada unesem neki tekst da ga on zapamti i kasnije kada hoću da unesem isti ne moram sve da kucam već po prvom slovu da izbaci šta sam hteo, onda kada otkucam drugo slovo da smanji broj opcija itd
znači kao kada se prijavljujem na neki sajt ili na google search

prema prvom slovu da mi izbaci padajući meni sa svim rečima koje sam unosio

valjda sam bio jasan