To ima veze sa Sonijem, dok za PC tog limita nema.