Da li postoji neki pech za ovo izdanje KONAMI-ja ?