Zbog cega mi u poslednje vreme prilikom odabira nekih stadiona pri samom pocetku puca igraproblem sholi.jpg