Интересује ме да ли је могуће користити лица и фризуре из песа 13, за пес 12.