i da su svi timovi isti kao u obicnom pesu bez peceva