da li mogu da prebacim face iz jsl 10 u jsl 11 i kako???//?