PDA

View Full Version : 3 Prijateljska dvomeca



braned98
10-28-2015, 17:36
Pozdrav,
Odigrao sam 3 prijateljska dvomeca potrebna za prijavljevanje za ligu, znm da fale neki podaci, ali nadam se da ce biti ok...

1. Prijateljski dvomec

Man Utd(braned98)-Pes United(tomek52)

http://i.imgur.com/wcihtxfs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=16355416735545899941.jpg&file_imgur=wcihtxf.jpg) http://i.imgur.com/217WkHrs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=32906982839079357083.jpg&file_imgur=217WkHr.jpg) http://i.imgur.com/mOLWsmys.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=44781249370599120908.jpg&file_imgur=mOLWsmy.jpg) http://i.imgur.com/UPEXYqds.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=90904444925956121687.jpg&file_imgur=UPEXYqd.jpg) http://i.imgur.com/vEFPeYds.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=11322006925186819560.jpg&file_imgur=vEFPeYd.jpg)

Inter(tomek52) - Man Utd(braned98)

http://i.imgur.com/TsZavZMs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=66382875249554199818.jpg&file_imgur=TsZavZM.jpg) http://i.imgur.com/WfrHZ92s.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=27798131017936925295.jpg&file_imgur=WfrHZ92.jpg) http://i.imgur.com/CAh9gK3s.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=98488975338716397536.jpg&file_imgur=CAh9gK3.jpg)


2.Prijateljski dvomec

London fc(woolf) - Man Utd(braned98)

http://i.imgur.com/Zja9aLzs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=79849394948554847737.jpg&file_imgur=Zja9aLz.jpg) http://i.imgur.com/p0zHOt8s.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=43410864870024485236.jpg&file_imgur=p0zHOt8.jpg) http://i.imgur.com/3UXhpcIs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=52245463131168919585.jpg&file_imgur=3UXhpcI.jpg) http://i.imgur.com/ErC8sSss.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=41947839474205240720.jpg&file_imgur=ErC8sSs.jpg)

Man Utd(braned 98) - PSG(woolf)

http://i.imgur.com/BKikSYFs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=28342094925799620567.jpg&file_imgur=BKikSYF.jpg) http://i.imgur.com/xnjAbcPs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=36293784559214150548.jpg&file_imgur=xnjAbcP.jpg) http://i.imgur.com/bKaj6Lrs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=12500349370856488722.jpg&file_imgur=bKaj6Lr.jpg) http://i.imgur.com/LG5KomRs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=47131022597182804993.jpg&file_imgur=LG5KomR.jpg) http://i.imgur.com/C3G7JEms.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=24683131422287074943.jpg&file_imgur=C3G7JEm.jpg) http://i.imgur.com/LcqKhGUs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=70164817601793636761.jpg&file_imgur=LcqKhGU.jpg)

3. Prijateljski dvomec

East London(braned98) - PSG(woolf)

http://i.imgur.com/5BYlOwKs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=44149559859808066703.jpg&file_imgur=5BYlOwK.jpg) http://i.imgur.com/eyJd38xs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=22526799983736895882.jpg&file_imgur=eyJd38x.jpg) http://i.imgur.com/AYD0PiFs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=15444304309003671916.jpg&file_imgur=AYD0PiF.jpg) http://i.imgur.com/NMHuKw0s.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=53780224008808145253.jpg&file_imgur=NMHuKw0.jpg)


PSG(woolf) - Man Utd(braned98)

http://i.imgur.com/r0ShXXAs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=70626833582021995059.jpg&file_imgur=r0ShXXA.jpg) http://i.imgur.com/zkdAafIs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=46364411341365665833.jpg&file_imgur=zkdAafI.jpg) http://i.imgur.com/ZBrlZjXs.jpg (http://www.igreklik.com/slike/viewer.php?file=96995343893045814985.jpg&file_imgur=ZBrlZjX.jpg)