PDA

View Full Version : sasa95 - prijateljskesasa95
10-08-2012, 09:51
Okacicu kasnije ss-ove od prvog dvomeca kog sam se setio da uslikam. :D

Nick u igrici mi je Hero_1989.

sasa95
10-08-2012, 21:51
sasa95 1 - 0 milosmm

http://www.dodaj.rs/t/3A/Bb/3yEUyVL2/pes2013-2012-10-07-23-14.jpg (http://www.dodaj.rs/?3A/Bb/3yEUyVL2/pes2013-2012-10-07-23-14.jpg)http://www.dodaj.rs/t/1E/12I/1DDWRNZC/pes2013-2012-10-07-23-14.jpg (http://www.dodaj.rs/?1E/12I/1DDWRNZC/pes2013-2012-10-07-23-14.jpg)http://www.dodaj.rs/t/2P/Ch/kSegYm7/pes2013-2012-10-07-23-14.jpg (http://www.dodaj.rs/?2P/Ch/kSegYm7/pes2013-2012-10-07-23-14.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3E/m2/1Ayeev6O/pes2013-2012-10-07-23-14.jpg (http://www.dodaj.rs/?3E/m2/1Ayeev6O/pes2013-2012-10-07-23-14.jpg)

milosmm 2 - 0 sasa95

http://www.dodaj.rs/t/X/7V/AwbzoUn/pes2013-2012-10-07-23-31.jpg (http://www.dodaj.rs/?X/7V/AwbzoUn/pes2013-2012-10-07-23-31.jpg)http://www.dodaj.rs/t/2I/9d/1AYv0x9q/pes2013-2012-10-07-23-31.jpg (http://www.dodaj.rs/?2I/9d/1AYv0x9q/pes2013-2012-10-07-23-31.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3H/Fh/2duDr1Qg/pes2013-2012-10-07-23-32.jpg (http://www.dodaj.rs/?3H/Fh/2duDr1Qg/pes2013-2012-10-07-23-32.jpg)http://www.dodaj.rs/t/2P/cu/3zyuf7fm/pes2013-2012-10-07-23-32.jpg (http://www.dodaj.rs/?2P/cu/3zyuf7fm/pes2013-2012-10-07-23-32.jpg)

sasa95
10-10-2012, 13:17
sasa95 1 - 2 Veli_Sd

http://www.dodaj.rs/t/1M/Wh/1KXyLWw8/1/pes2013-2012-10-09-20-20.jpg (http://www.dodaj.rs/?1M/Wh/1KXyLWw8/1/pes2013-2012-10-09-20-20.jpg)http://www.dodaj.rs/t/2M/g2/1DpEOpPP/1/pes2013-2012-10-09-20-20.jpg (http://www.dodaj.rs/?2M/g2/1DpEOpPP/1/pes2013-2012-10-09-20-20.jpg)http://www.dodaj.rs/t/M/jQ/8mhYDqG/1/pes2013-2012-10-09-20-20.jpg (http://www.dodaj.rs/?M/jQ/8mhYDqG/1/pes2013-2012-10-09-20-20.jpg)http://www.dodaj.rs/t/15/pm/1q2g6PXD/1/pes2013-2012-10-09-20-20.jpg (http://www.dodaj.rs/?15/pm/1q2g6PXD/1/pes2013-2012-10-09-20-20.jpg)

Veli_SD 3 - 2 sasa95

http://www.dodaj.rs/t/2N/6J/3CEFclUC/1/pes2013-2012-10-09-20-39.jpg (http://www.dodaj.rs/?2N/6J/3CEFclUC/1/pes2013-2012-10-09-20-39.jpg)http://www.dodaj.rs/t/1g/Hp/3FYc9k4g/1/pes2013-2012-10-09-20-39.jpg (http://www.dodaj.rs/?1g/Hp/3FYc9k4g/1/pes2013-2012-10-09-20-39.jpg)http://www.dodaj.rs/t/g/8N/3Nt8AHQG/1/pes2013-2012-10-09-20-40.jpg (http://www.dodaj.rs/?g/8N/3Nt8AHQG/1/pes2013-2012-10-09-20-40.jpg)http://www.dodaj.rs/t/C/d0/27Me5uq/1/pes2013-2012-10-09-20-40.jpg (http://www.dodaj.rs/?C/d0/27Me5uq/1/pes2013-2012-10-09-20-40.jpg)

sasa95
10-10-2012, 13:20
sasa95 0 - 2 Groksan

http://www.dodaj.rs/t/D/EO/4gkAfxF9/pes2013-2012-10-09-23-34.jpg (http://www.dodaj.rs/?D/EO/4gkAfxF9/pes2013-2012-10-09-23-34.jpg)http://www.dodaj.rs/t/1V/TB/3hMvCO2I/pes2013-2012-10-09-23-34.jpg (http://www.dodaj.rs/?1V/TB/3hMvCO2I/pes2013-2012-10-09-23-34.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3G/tW/3w9hOrkD/pes2013-2012-10-09-23-34.jpg (http://www.dodaj.rs/?3G/tW/3w9hOrkD/pes2013-2012-10-09-23-34.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3l/Bx/1FTbRAng/pes2013-2012-10-09-23-34.jpg (http://www.dodaj.rs/?3l/Bx/1FTbRAng/pes2013-2012-10-09-23-34.jpg)

Groksan 0 - 2 sasa95

http://www.dodaj.rs/t/2h/10v/3pZ6GDR9/pes2013-2012-10-09-23-51.jpg (http://www.dodaj.rs/?2h/10v/3pZ6GDR9/pes2013-2012-10-09-23-51.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3P/tO/4wuKdnAr/pes2013-2012-10-09-23-51.jpg (http://www.dodaj.rs/?3P/tO/4wuKdnAr/pes2013-2012-10-09-23-51.jpg)http://www.dodaj.rs/t/1b/Co/4gACzQ8N/pes2013-2012-10-09-23-51.jpg (http://www.dodaj.rs/?1b/Co/4gACzQ8N/pes2013-2012-10-09-23-51.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3n/zJ/4iPu3QVT/pes2013-2012-10-09-23-51.jpg (http://www.dodaj.rs/?3n/zJ/4iPu3QVT/pes2013-2012-10-09-23-51.jpg)