PDA

View Full Version : Classic World Cup - Pobednik Gruja AcMilanShollym
09-27-2011, 12:04
Posto ste se u glasanju izjasnili ogromnom vecinom da se sledeci kup igra sa Classic reprezentacijama, tako ce i biti.

Prijavite se za ucesce i odmah sastavite listu zelja od 32 tima, ne manje inace ce prijava biti nevazeca.

Lista timova:

0,"Classics\Spain 62-66"
1,"Classics\Belgium 80-86"
2,"Classics\Bulgaria 94-98"
3,"Classics\Croatia 96-98"
4,"Classics\Czechoslovakia 76-80"
5,"Classics\Denmark 84-92"
6,"Classics\England 96-00"
7,"Classics\Yugoslavia 90"
8,"Classics\France 96-00"
9,"Classics\Germany 92-96"
10,"Classics\Greece 2004"
11,"Classics\Hungary 54-64"
12,"Classics\Ireland 90-94"
13,"Classics\Italy 88-94"
14,"Classics\Germany 54-62"
15,"Classics\Holland 94-98"
16,"Classics\Italy 34-38"
17,"Classics\Czechoslovakia 58-62"
18,"Classics\Poland 74-82"
19,"Classics\Portugal 2000-04"

20,"Classics\Romania 90-98"
21,"Classics\CCCP 60s"
22,"Classics\Scotland 74-82"
23,"Classics\Yugoslavia 98-00"
24,"Classics\Germany 98-02"
25,"Classics\Italy 96-00"
26,"Classics\Spain 94-98"
27,"Classics\Sweden 90-94"
28,"Classics\Germany 72-76"
29,"Classics\Turkey 2000-02"
30,"Classics\Czech 96-04"
31,"Classics\Germany 86-90"

32,"Classics\Germany 80-84"
33,"Classics\Italy 78-82"
34,"Classics\Spain 82-90"
35,"Classics\France 82-86"
36,"Classics\England 80-86"
37,"Classics\CCCP 86-90"
38,"Classics\Portugal 84-86"
39,"Classics\Holland 88-92"

40,"Classics\Brazil 70"
41,"Classics\Chile 98"
42,"Classics\Brazil 58-62"
43,"Classics\Paraguay 98-02"
44,"Classics\Argentina 94-98"
45,"Classics\Brazil 94"
46,"Classics\Argentina 86-90"
47,"Classics\Colombia 90-98"
48,"Classics\Brazil 38-50"
49,"Classics\Brazil 98-02"
50,"Classics\Argentina 30"
51,"Classics\Uruguay 30-54"

52,"Classics\Cameroon 90-98"
53,"Classics\Sweden 50-58"
54,"Classics\Nigeria 94-98"
55,"Classics\Yugoslavia 60-68"
56,"Classics\Mexico 86-94"

stefboy202
09-27-2011, 12:29
1. stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com

1. "Classics\France 96-00"
2. "Classics\England 96-00"
3. "Classics\Brazil 98-02"
4. "Classics\Argentina 94-98"
5. "Classics\Spain 94-98"
6. "Classics\Yugoslavia 60-68"
7. "Classics\Italy 88-94"
8. "Classics\Germany 98-02"
9. "Classics\Mexico 86-94"
10. "Classics\Portugal 2000-04"
11. "Classics\Germany 86-90"
12. "Classics\Holland 94-98"
13. "Classics\Germany 80-84"
14. "Classics\Italy 78-82"
15. "Classics\Spain 82-90"
16. "Classics\France 82-86"
17. "Classics\England 80-86"
18. "Classics\CCCP 86-90"
19. "Classics\Portugal 84-86"
20. "Classics\Holland 88-92"
21. "Classics\CCCP 86-90"
22. "Classics\Yugoslavia 90"
23. "Classics\Uruguay 30-54"
24. "Classics\Greece 2004"
25. "Classics\Yugoslavia 98-00"
26. "Classics\Croatia 96-98"
27. "Classics\Belgium 80-86"
28. "Classics\Germany 54-62"
29. "Classics\Czechoslovakia 76-80"
30. "Classics\Cameroon 90-98"
31. "Classics\Nigeria 94-98"
32. "Classics\Ireland 90-94"

nakalmiki
09-27-2011, 13:50
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com

1."Classics\Yugoslavia 98-00"
2."Classics\Yugoslavia 90"
3."Classics\Germany 86-90"
4."Classics\Holland 88-92"
5."Classics\Italy 88-94"
6."Classics\Argentina 94-98"
7."Classics\Romania 90-98"
8."Classics\Argentina 86-90"
9."Classics\Colombia 90-98"
10."Classics\Brazil 98-02"
11."Classics\Croatia 96-98"
12. "Classics\Belgium 80-86"
13. "Classics\Germany 54-62"
14. "Classics\Czechoslovakia 76-80"
15. "Classics\Cameroon 90-98"
16. "Classics\Nigeria 94-98"
17. "Classics\Ireland 90-94"
18."Classics\Cameroon 90-98"
19."Classics\Sweden 50-58"
20."Classics\Nigeria 94-98"
21."Classics\Yugoslavia 60-68"
22."Classics\Mexico 86-94"
23."Classics\Brazil 70"
24."Classics\Brazil 58-62"
25."Classics\Brazil 94"
26."Classics\Brazil 38-50"
27."Classics\Uruguay 30-54"
28."Classics\Portugal 2000-04"
29."Classics\Yugoslavia 60-68"
30."Classics\Germany 92-96"
31."Classics\Italy 96-00"
32."Classics\Spain 94-98"

Pelemasca
09-27-2011, 14:50
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com


49,"Classics\Brazil 98-02"
44,"Classics\Argentina 94-98"
6,"Classics\England 96-00"
24,"Classics\Germany 98-02"
8,"Classics\France 96-00"
19,"Classics\Portugal 2000-04"
26,"Classics\Spain 94-98"
25,"Classics\Italy 96-00"
23,"Classics\Yugoslavia 98-00"
56,"Classics\Mexico 86-94"
15,"Classics\Holland 94-98"
54,"Classics\Nigeria 94-98"
31,"Classics\Germany 86-90"
30,"Classics\Czech 96-04"
36,"Classics\England 80-86"
52,"Classics\Cameroon 90-98"
45,"Classics\Brazil 94"
46,"Classics\Argentina 86-90"
9,"Classics\Germany 92-96"
13,"Classics\Italy 88-94"
7,"Classics\Yugoslavia 90"
10,"Classics\Greece 2004"
26,"Classics\Spain 94-98"
43,"Classics\Paraguay 98-02"
29,"Classics\Turkey 2000-02"
32,"Classics\Germany 80-84"
33,"Classics\Italy 78-82"
34,"Classics\Spain 82-90"
35,"Classics\France 82-86"
3,"Classics\Croatia 96-98"
48,"Classics\Brazil 38-50"
47,"Classics\Colombia 90-98"

GrujaAcMilan
09-27-2011, 16:05
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com

1. "Classics\France 96-00
2. "Classics\Argentina 86-90
3. "Classics\Brazil 58-62
4. "Classics\Argentina 94-98
5. "Classics\Brazil 1970
6. "Classics\Italy 96-00
7. "Classics\Holland 88-92
8. "Classics\Brazil 98-02
9. "Classics\Spain 62-66
10. "Classics\England 96-00
11. "Classics\Holland 74-78
12. "Classics\Italy 78-82
13. "Classics\Brazil 94
14. "Classics\Czech 96-04"
15. "Classics\Germany 72-76
16. "Classics\England 66-70
17. "Classics\Germany 66-70
18. "Classics\England 80-86
19. "Classics\Germany 80-84
20. "Classics\Mexico 86-94
21. "Classics\Brazil 82-86
22. "Classics\Argentina 78
23. "Classics\Sweden 50-58
24. "Classics\Germany 92-96
25. "Classics\Italy 88-94
26. "Classics\Scotland 74-82
27. "Classics\Uruguay 30-54
28. "Classics\Germany 98-02
29. "Classics\Netherland 94-98
30. "Classics\Bulgaria 94-98
31. "Classics\Hungary 54-64
32. "Classics\Yugoslavia 60-68

talibanija
09-27-2011, 16:10
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com

6,"Classics\England 96-00"
8,"Classics\France 96-00"
15,"Classics\Holland 94-98"
24,"Classics\Germany 98-02"
25,"Classics\Italy 96-00"
26,"Classics\Spain 94-98"
39,"Classics\Holland 88-92"
45,"Classics\Brazil 94"
46,"Classics\Argentina 86-90"
49,"Classics\Brazil 98-02"
40,"Classics\Brazil 70"
52,"Classics\Cameroon 90-98"
53,"Classics\Sweden 50-58"
54,"Classics\Nigeria 94-98"
55,"Classics\Yugoslavia 60-68"
56,"Classics\Mexico 86-94"
0,"Classics\Spain 62-66"
1,"Classics\Belgium 80-86"
2,"Classics\Bulgaria 94-98"
3,"Classics\Croatia 96-98"
4,"Classics\Czechoslovakia 76-80"
5,"Classics\Denmark 84-92"
16,"Classics\Italy 34-38"
17,"Classics\Czechoslovakia 58-62"
18,"Classics\Poland 74-82"
19,"Classics\Portugal 2000-04"
20,"Classics\Romania 90-98"
21,"Classics\CCCP 60s"
22,"Classics\Scotland 74-82"
23,"Classics\Yugoslavia 98-00"
48,"Classics\Brazil 38-50"
41,"Classics\Chile 98"

neksi1991
09-27-2011, 18:23
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com

23,"Classics\Yugoslavia 98-00"
7,"Classics\Yugoslavia 90"
8,"Classics\France 96-00"
9,"Classics\Germany 92-96"
10,"Classics\Greece 2004"
54,"Classics\Nigeria 94-98"
55,"Classics\Yugoslavia 60-68"
52,"Classics\Cameroon 90-98"
32,"Classics\Germany 80-84"
33,"Classics\Italy 78-82"
35,"Classics\France 82-86"
36,"Classics\England 80-86"
30,"Classics\Czech 96-04"
29,"Classics\Turkey 2000-02"
15,"Classics\Holland 94-98"
19,"Classics\Portugal 2000-04"
49,"Classics\Brazil 98-02"
43,"Classics\Paraguay 98-02"
44,"Classics\Argentina 94-98"
39,"Classics\Holland 88-92"
12,"Classics\Ireland 90-94"
1,"Classics\Belgium 80-86"
5,"Classics\Denmark 84-92"
6,"Classics\England 96-00"
13,"Classics\Italy 88-94"
51,"Classics\Uruguay 30-54"
38,"Classics\Portugal 84-86"
47,"Classics\Colombia 90-98"
39,"Classics\Holland 88-92"
56,"Classics\Mexico 86-94"
56,"Classics\Mexico 86-94"
22,"Classics\Scotland 74-82"

11080
09-27-2011, 23:34
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com

"Classics\Brazil 98-02"
"Classics\France 96-00
"Classics\Brazil 1970
"Classics\Italy 88-94
"Classics\Argentina 94-98"
"Classics\Hungary 54-64
"Classics\Germany 86-90"
"Classics\Holland 88-92
"Classics\England 96-00
"Classics\Germany 92-96"
"Classics\Spain 62-66"
"Classics\Germany 72-76"
"Classics\Germany 80-84"
"Classics\Brazil 94
"Classics\Argentina 86-90
"Classics\Netherland 94-98
"Classics\Brazil 58-62
"Classics\Italy 96-00
"Classics\Poland 74-82"
"Classics\Italy 78-82"
"Classics\Spain 82-90"
"Classics\England 80-86"
"Classics\Yugoslavia 60-68"
"Classics\Yugoslavia 90"
"Classics\CCCP 60s"
"Classics\Uruguay 30-54"
"Classics\CCCP 86-90"
"Classics\Czechoslovakia 58-62"
"Classics\Brazil 38-50"
"Classics\Denmark 84-92"
"Classics\Bulgaria 94-98"
"Classics\Romania 90-98"

Lapi
09-28-2011, 09:12
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com1,"Classics\France 96-00"
2,"Classics\Holland 94-98"
3,"Classics\Argentina 94-98"
4,"Classics\Yugoslavia 90"
5,"Classics\Nigeria 94-98"
6,"Classics\Germany 92-96"
7,"Classics\Cameroon 90-98"
8,"Classics\Holland 88-92"
9,"Classics\Italy 96-00"
10,"Classics\Czech 96-04"
11,"Classics\Romania 90-98"
12,"Classics\Yugoslavia 98-00"
13,"Classics\Germany 98-02"
14,"Classics\Bulgaria 94-98"
15,"Classics\Spain 94-98"
16,"Classics\Brazil 98-02"
17,"Classics\England 96-00"
18,"Classics\Germany 86-90"
19,"Classics\Germany 80-84"
20,"Classics\Spain 82-90"
21,"Classics\France 82-86"
22,"Classics\CCCP 86-90"
23,"Classics\Portugal 84-86"
24,"Classics\Sweden 90-94"
25,"Classics\Brazil 70"
26,"Classics\Italy 88-94"
27,"Classics\Brazil 94"
28,"Classics\Argentina 86-90"
29,"Classics\Portugal 2000-04"
30,"Classics\Greece 2004"
31,"Classics\Croatia 96-98"
32,"Classics\Yugoslavia 60-68"

CHUPO93
09-28-2011, 09:27
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com *CTL


1,"Classics\France 96-00"
2,"Classics\Holland 94-98"
3,"Classics\Argentina 94-98"
4,"Classics\Yugoslavia 90"
5,"Classics\Nigeria 94-98"
6,"Classics\Germany 92-96"
7,"Classics\Cameroon 90-98"
8,"Classics\Holland 88-92"
9,"Classics\Italy 96-00"
10,"Classics\Czech 96-04"
11,"Classics\Romania 90-98"
12,"Classics\Yugoslavia 98-00"
13,"Classics\Germany 98-02"
14,"Classics\Bulgaria 94-98"
15,"Classics\Spain 94-98"
16,"Classics\Brazil 98-02"
17,"Classics\England 96-00"
18,"Classics\Germany 86-90"
19,"Classics\Germany 80-84"
20,"Classics\Spain 82-90"
21,"Classics\France 82-86"
22,"Classics\CCCP 86-90"
23,"Classics\Portugal 84-86"
24,"Classics\Sweden 90-94"
25,"Classics\Brazil 70"
26,"Classics\Italy 88-94"
27,"Classics\Brazil 94"
28,"Classics\Argentina 86-90"
29,"Classics\Portugal 2000-04"
30,"Classics\Greece 2004"
31,"Classics\Croatia 96-98"
32,"Classics\Yugoslavia 60-68"

Fico
09-28-2011, 09:39
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com

1. 3,"Classics\Croatia 96-98"
2. 7,"Classics\Yugoslavia 90"
3. 11,"Classics\Hungary 54-64"
4. 8,"Classics\France 96-00
5. 19,"Classics\Portugal 2000-04"
6. 13,"Classics\Italy 88-94"
7. 44,"Classics\Argentina 94-98"
8. 45,"Classics\Brazil 94"
9. 6,"Classics\England 96-00
10. 24,"Classics\Germany 98-02"
11. 19,"Classics\Portugal 2000-04"
12. 10,"Classics\Greece 2004"
13. 22,"Classics\Scotland 74-82"
14. 39,"Classics\Holland 88-92"
15. 36,"Classics\England 80-86"
16. 54,"Classics\Nigeria 94-98"
17. 34,"Classics\Spain 82-90"
18. 35,"Classics\France 82-86"
19. 51,"Classics\Uruguay 30-54"
20. 17,"Classics\Czechoslovakia 58-62"
21. 5,"Classics\Denmark 84-92"
22. 15,"Classics\Holland 94-98"
23. 18,"Classics\Poland 74-82"
24. 30,"Classics\Czech 96-04"
25. 16,"Classics\Italy 34-38"
26. 48,"Classics\Brazil 38-50"
27. 49,"Classics\Brazil 98-02"
28. 41,"Classics\Chile 98"
29. 37,"Classics\CCCP 86-90"
30. 56,"Classics\Mexico 86-94"
31. 55,"Classics\Yugoslavia 60-68"
32. 52,"Classics\Cameroon 90-98"

Shollym
09-28-2011, 14:34
[QUOTE=andelijafikret;869592]1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
10. Shollym - shollym84@beogrid.net (shollym@beogrid.net)1. Classics\Brazil 58-62"
2. Classics\Brazil 98-02"
3. Classics\France 96-00"
4. Classics\England 96-00"
5. Classics\Germany 98-02"
6. Classics\Uruguay 30-54"
7. Classics\Argentina 94-98"
8. Classics\Brazil 94"
9. Classics\Argentina 86-90"
10 Classics\Colombia 90-98"
11. Classics\Portugal 2000-04"
12. Classics\Yugoslavia 60-68"
13. Classics\Holland 94-98"
14."Classics\Holland 88-92"
15. Classics\Denmark 84-92"
16. Classics\Nigeria 94-98"
17. Classics\Cameroon 90-98"
18. Classics\Germany 86-90"
19. Classics\Germany 92-96"
20. Classics\Italy 88-94"
21. Classics\Brazil 70"
22. Classics\Italy 96-00"
23. Classics\Uruguay 30-54"
24. Classics\Czech 96-04"
25. Classics\Italy 34-38"
26. Classics\Brazil 38-50"
27. Classics\Sweden 50-58"
28. Classics\Chile 98"
29. Classics\Paraguay 98-02"
30. Classics\France 82-86"
31. Classics\Yugoslavia 90"
32.Classics\Spain 94-98"

Aleksandar PES
09-28-2011, 15:02
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com (shollym84@beogrid.net)
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com

1. Argentina 86-90
2. Germany 86-90
3. Argentina 94-98
4. Italy 88-94
5. Holland 74-78
6. Italy 96-00
7. Germany 72-76
8. Holland 88-92
9. Argentina 78
10. Germany 92-96
11. Holland 94-98
12. Germany 66-70
13. Bulgaria 94-98
14. Italy 78-82
15. Yugoslavia 98-00
16. Germany 80-84
17. Italy 78-82
18. Germany 98-02
19. Italy 68-70
20. Yugoslavia 90
21. Czechoslovakia 34-38
22. Yugoslavia 60-68
23. Brazil 98-02
24. Brazil 1970
25. Brazil 94
26. England 96-00
27. France 96-00
28. Hungary 54-64
29. Portugal 2000-04
30. CCCP 60s
31. Denmark 84-92
32. CCCP 86-90

simospremo
09-28-2011, 18:55
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com
13. simospremo-30PKE - zizoni1000@yahoo.com


1. "Classics\Brazil 94"
2.,"Classics\Brazil 98-02"
3."Classics\France 96-00"
4. ,"Classics\Italy 88-94"
5."Classics\CCCP 86-90"
6. "Classics\Yugoslavia 90"
7."Classics\Holland 88-92"
8. "Classics\Brazil 38-50"
9."Classics\Yugoslavia 60-68"
10. "Classics\Italy 96-00"
11."Classics\Uruguay 30-54"
12."Classics\Portugal 84-86"
13."Classics\Colombia 90-98"
14."Classics\Mexico 86-94"
15."Classics\Mexico 86-94"
16."Classics\Scotland 74-82"

:1kocka:

Dovla
09-28-2011, 19:41
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com
13. simospremo-30PKE - zizoni1000@yahoo.com
14. Dovla - vlado_vejin@hotmail.com

1. "Classics\France 96-00
2. "Classics\Argentina 86-90
3. "Classics\Brazil 58-62
4. "Classics\Argentina 94-98
5. "Classics\Brazil 1970
6. "Classics\Italy 96-00
7. "Classics\Holland 88-92
8. "Classics\Brazil 98-02
9. "Classics\Spain 62-66
10. "Classics\England 96-00
11. "Classics\Holland 74-78
12. "Classics\Italy 78-82
13. "Classics\Brazil 94
14. "Classics\Czech 96-04"
15. "Classics\Germany 72-76
16. "Classics\England 66-70
17. "Classics\Germany 66-70
18. "Classics\England 80-86
19. "Classics\Germany 80-84
20. "Classics\Mexico 86-94
21. "Classics\Brazil 82-86
22. "Classics\Argentina 78
23. "Classics\Sweden 50-58
24. "Classics\Germany 92-96
25. "Classics\Italy 88-94
26. "Classics\Scotland 74-82
27. "Classics\Uruguay 30-54
28. "Classics\Germany 98-02
29. "Classics\Netherland 94-98
30. "Classics\Bulgaria 94-98
31. "Classics\Hungary 54-64
32. "Classics\Yugoslavia 60-68

Propagandhy!
09-28-2011, 20:18
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com
13. simospremo-30PKE - zizoni1000@yahoo.com
14. Dovla - vlado_vejin@hotmail.com
15. Propagandhy! - Madridista - dzver_martin@live.com

1."Classics\England 96-00"
2."Classics\Spain 62-66"
3."Classics\France 96-00"
4."Classics\Argentina 86-90"
5."Classics\Portugal 2000-04"
6."Classics\Italy 96-00"
7."Classics\Yugoslavia 90"
8."Classics\Holland 94-98"
9."Classics\Brazil 98-02"
10."Classics\Germany 98-02"
11."Classics\Spain 94-98"
12."Classics\Holland 88-92"
13."Classics\Uruguay 30-54"
14."Classics\Germany 80-84"
15."Classics\Hungary 54-64"
16."Classics\Czechoslovakia 58-62"
17."Classics\CCCP 86-90"
18."Classics\England 80-86"
19."Classics\Brazil 58-62"
20."Classics\Brazil 38-50"
21."Classics\Yugoslavia 60-68"
22."Classics\Turkey 2000-02"
23."Classics\Colombia 90-98"
24."Classics\Scotland 74-82"
25."Classics\Sweden 90-94"
26."Classics\Greece 2004"
27."Classics\Czech 96-04"
28."Classics\Cameroon 90-98"
29."Classics\Nigeria 94-98"
30."Classics\Argentina 94-98"
31."Classics\Denmark 84-92"
32."Classics\Bulgaria 94-98"

Mihajlo_KL
09-29-2011, 08:36
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com
13. simospremo-30PKE - zizoni1000@yahoo.com
14. Dovla - vlado_vejin@hotmail.com
15. Propagandhy! - Madridista - dzver_martin@live.com
16. Mihajlo_KL - mihajlo.s.90@hotmail.com


"Classics\Brazil 98-02"
"Classics\France 96-00
"Classics\Brazil 1970
"Classics\Italy 88-94
"Classics\Argentina 94-98"
"Classics\Hungary 54-64
"Classics\Germany 86-90"
"Classics\Holland 88-92
"Classics\England 96-00
"Classics\Germany 92-96"
"Classics\Spain 62-66"
"Classics\Germany 72-76"
"Classics\Germany 80-84"
"Classics\Brazil 94
"Classics\Argentina 86-90
"Classics\Netherland 94-98
"Classics\Brazil 58-62
"Classics\Italy 96-00
"Classics\Poland 74-82"
"Classics\Italy 78-82"
"Classics\Spain 82-90"
"Classics\England 80-86"
"Classics\Yugoslavia 60-68"
"Classics\Yugoslavia 90"
"Classics\CCCP 60s"
"Classics\Uruguay 30-54"
"Classics\CCCP 86-90"
"Classics\Czechoslovakia 58-62"
"Classics\Brazil 38-50"
"Classics\Denmark 84-92"
"Classics\Bulgaria 94-98"
"Classics\Romania 90-98"

arnes86
09-29-2011, 09:00
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com
13. simospremo-30PKE - zizoni1000@yahoo.com
14. Dovla - vlado_vejin@hotmail.com
15. Propagandhy! - Madridista - dzver_martin@live.com
16. Mihajlo_KL - mihajlo.s.90@hotmail.com
17. arnes86 - arnes_avdic@hotmail.com

"Classics\Brazil 98-02"
"Classics\France 96-00
"Classics\Brazil 1970
"Classics\Italy 88-94
"Classics\Argentina 94-98"
"Classics\Hungary 54-64
"Classics\Germany 86-90"
"Classics\Holland 88-92
"Classics\England 96-00
"Classics\Germany 92-96"
"Classics\Spain 62-66"
"Classics\Germany 72-76"
"Classics\Germany 80-84"
"Classics\Brazil 94
"Classics\Argentina 86-90
"Classics\Netherland 94-98
"Classics\Brazil 58-62
"Classics\Italy 96-00
"Classics\Poland 74-82"
"Classics\Italy 78-82"
"Classics\Spain 82-90"
"Classics\England 80-86"
"Classics\Yugoslavia 60-68"
"Classics\Yugoslavia 90"
"Classics\CCCP 60s"
"Classics\Uruguay 30-54"
"Classics\CCCP 86-90"
"Classics\Czechoslovakia 58-62"
"Classics\Brazil 38-50"
"Classics\Denmark 84-92"
"Classics\Bulgaria 94-98"
"Classics\Romania 90-98"

bob015
09-29-2011, 13:59
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com
13. simospremo-30PKE - zizoni1000@yahoo.com
14. Dovla - vlado_vejin@hotmail.com
15. Propagandhy! - Madridista - dzver_martin@live.com
16. Mihajlo_KL - mihajlo.s.90@hotmail.com
17. arnes86 - arnes_avdic@hotmail.com
18. bob015 - bobocabrilo@yahoo.com


1) "Classics\Denmark 84-92"
2) "Classics\England 96-00"
3) "Classics\Yugoslavia 90"
4) "Classics\France 96-00"
5) "Classics\Germany 92-96"
6) "Classics\Italy 88-94"
7) "Classics\Holland 94-98"
8) "Classics\Portugal 2000-04"
9) "Classics\Romania 90-98"
10) "Classics\Yugoslavia 98-00"
11) "Classics\Germany 98-02"
12) "Classics\Italy 96-00"
13) "Classics\Spain 94-98"
14) "Classics\Germany 72-76"
15) "Classics\England 80-86"
16) "Classics\Brazil 70"
17) "Classics\Argentina 94-98"
18) "Classics\Argentina 86-90"
19) "Classics\Brazil 98-02"
20) "Classics\Yugoslavia 60-68"
21) "Classics\Greece 2004"
22) "Classics\Germany 86-90"
23) "Classics\Turkey 2000-02"
24) "Classics\Czech 96-04"
25) "Classics\France 82-86"
26) "Classics\Spain 82-90"
27) "Classics\Chile 98"
28) "Classics\Nigeria 94-98"
29) "Classics\Mexico 86-94"
30) "Classics\Paraguay 98-02"
31) "Classics\Brazil 70"
32) "Classics\Cameroon 90-98"

turtoise04
09-30-2011, 00:23
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com
13. simospremo-30PKE - zizoni1000@yahoo.com
14. Dovla - vlado_vejin@hotmail.com
15. Propagandhy! - Madridista - dzver_martin@live.com
16. Mihajlo_KL - mihajlo.s.90@hotmail.com
17. arnes86 - arnes_avdic@hotmail.com
18. bob015 - bobocabrilo@yahoo.com
19. Turtoise007 - romanti_car@yahoo.com

1. "Classics\France 96-00"
2. "Classics\England 96-00"
3. "Classics\Brazil 98-02"
4. "Classics\Argentina 94-98"
5. "Classics\Spain 94-98"
6. "Classics\Yugoslavia 60-68"
7. "Classics\Italy 88-94"
8. "Classics\Germany 98-02"
9. "Classics\Mexico 86-94"
10. "Classics\Portugal 2000-04"
11. "Classics\Germany 86-90"
12. "Classics\Holland 94-98"
13. "Classics\Germany 80-84"
14. "Classics\Italy 78-82"
15. "Classics\Spain 82-90"
16. "Classics\France 82-86"
17. "Classics\England 80-86"
18. "Classics\CCCP 86-90"
19. "Classics\Portugal 84-86"
20. "Classics\Holland 88-92"
21. "Classics\CCCP 86-90"
22. "Classics\Yugoslavia 90"
23. "Classics\Uruguay 30-54"
24. "Classics\Greece 2004"
25. "Classics\Yugoslavia 98-00"
26. "Classics\Croatia 96-98"
27. "Classics\Belgium 80-86"
28. "Classics\Germany 54-62"
29. "Classics\Czechoslovakia 76-80"
30. "Classics\Cameroon 90-98"
31. "Classics\Nigeria 94-98"
32. "Classics\Ireland 90-94"

somi88
09-30-2011, 19:57
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com
13. simospremo-30PKE - zizoni1000@yahoo.com
14. Dovla - vlado_vejin@hotmail.com
15. Propagandhy! - Madridista - dzver_martin@live.com
16. Mihajlo_KL - mihajlo.s.90@hotmail.com
17. arnes86 - arnes_avdic@hotmail.com
18. bob015 - bobocabrilo@yahoo.com
19. Turtoise007 - romanti_car@yahoo.com
20. somi88 - Milos88 - nikolicmilos88@hotmail.rs

1. France 96-00
2. Brazil 94
3. Holland 88-92
4. Brazil 98-02
5. Argentina 86-90
6. Italy 88-94
7. Brazil 70
8. Argentina 94-98
9. Germany 86-90
10. Holland 94-98
11. Germany 92-96
12. Italy 96-00
13. Holland 74-78
14. Germany 72-76
15. Italy 68-70
16. Argentina 78
17. Germany 66-70
18. Italy 78-82
19. France 82-86
20. England 96-00
21. Yugoslavia 98-00
22. Germany 80-84
23. Spain 94-98
24. Bulgaria 94-98
25. Czechoslovakia 34-38
26. Yugoslavia 60-68
27. Spain 62-66
28. Hungary 54-64
29. Portugal 2000-04
30. Germany 98-02
31. England 66-70
32. France 82-86

Sultan
10-01-2011, 14:54
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com
13. simospremo-30PKE - zizoni1000@yahoo.com
14. Dovla - vlado_vejin@hotmail.com
15. Propagandhy! - Madridista - dzver_martin@live.com
16. Mihajlo_KL - mihajlo.s.90@hotmail.com
17. arnes86 - arnes_avdic@hotmail.com
18. bob015 - bobocabrilo@yahoo.com
19. Turtoise007 - romanti_car@yahoo.com
20. somi88 - Milos88 - nikolicmilos88@hotmail.rs
21. ahmedbosanac - Sultan - ahmedbosanac@hotmail.com

1. "Classics\Yugoslavia 90"
2. "Classics\France 96-00"
3. "Classics\England 96-00"
4. "Classics\Germany 98-02"
5. "Classics\Brazil 98-02"
6. "Classics\Argentina 94-98"
7. "Classics\Holland 94-98"
8. "Classics\Spain 94-98"
9. "Classics\Portugal 2000-04"
10. "Classics\Croatia 96-98"
11. "Classics\Germany 86-90"
12. "Classics\Greece 2004"
13. "Classics\Argentina 86-90"
14. "Classics\Cameroon 90-98"
15. "Classics\Nigeria 94-98"
16. "Classics\Yugoslavia 60-68"
17. "Classics\Colombia 90-98"
18. "Classics\Holland 88-92"
19. "Classics\Czech 96-04"
20. "Classics\Sweden 90-94"
21. "Classics\Italy 88-94"
22. "Classics\Italy 96-00"
23. "Classics\Romania 90-98"
24. "Classics\CCCP 86-90"
25. "Classics\Spain 82-90"
26. "Classics\Germany 80-84"
27. "Classics\Germany 92-96"
28. "Classics\Mexico 86-94"
29. "Classics\England 80-86"
30. "Classics\Italy 78-82"
31. "Classics\Scotland 74-82"
32. "Classics\Poland 74-82"

ZeBastian
10-03-2011, 16:38
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com
13. simospremo-30PKE - zizoni1000@yahoo.com
14. Dovla - vlado_vejin@hotmail.com
15. Propagandhy! - Madridista - dzver_martin@live.com
16. Mihajlo_KL - mihajlo.s.90@hotmail.com
17. arnes86 - arnes_avdic@hotmail.com
18. bob015 - bobocabrilo@yahoo.com
19. Turtoise007 - romanti_car@yahoo.com
20. somi88 - Milos88 - nikolicmilos88@hotmail.rs
21. ahmedbosanac - Sultan - ahmedbosanac@hotmail.com
22. ZeBastian - zebastian123@hotmail.de

1. Brazil 98-02
2. France 96-00
3. Germany 86-90
4. Holland 88-92
5. Germany 92-96
6. Argentina 86-90
7. Germany 98-02
8. Germany 80-84
9. Brazil 94
10. Holland 94-98
11. France 82-86
12. Italy 96-00
13. Portugal 2000-04
14. England 96-00
15. Brazil 82-86
16. Argentina 94-98
17. Italy 88-94
18. England 80-86
19. Spain 82-90
20. Portugal 84-86
21. Spain 94-98
22. Denmark 84-92
23. Yugoslavia 90
24. Yugoslavia 98-00

deniii
10-05-2011, 20:31
1.stefboy202 - msn stefboy202@hotmail.com
2.Nakalmiki - nakalmiki@hotmail.com
3.PelemascaSD - MSN infuzijasd@hotmail.com
4. GrujaAcMilan - Gruja - gruja2502@hotmail.com
5. talibanija - rkoMaaa - clap021@gmail.com
6.neksi1991-neca1991- necca1991@hotmail.com
7. komrad - uros-zemun@live.com
8. Lapi - 11 - msn pcilapke@hotmail.com
9. CHUPO93 - msn chupo1@live.com
10. andelijafikret - fico - fikret_kaka@hotmail.com
11. Shollym - shollym84@hotmail.com
12. Aleksandar PES - Aleksandar777 - aleksandarurosev@hotmail.com
13. simospremo-30PKE - zizoni1000@yahoo.com
14. Dovla - vlado_vejin@hotmail.com
15. Propagandhy! - Madridista - dzver_martin@live.com
16. Mihajlo_KL - mihajlo.s.90@hotmail.com
17. arnes86 - arnes_avdic@hotmail.com
18. bob015 - bobocabrilo@yahoo.com
19. Turtoise007 - romanti_car@yahoo.com
20. somi88 - Milos88 - nikolicmilos88@hotmail.rs
21. ahmedbosanac - Sultan - ahmedbosanac@hotmail.com
22. ZeBastian - zebastian123@hotmail.de
23.Deniii - jovanovdeni@hotmail.com


1. Classics\Brazil 58-62"
2. Classics\Brazil 98-02"
3. Classics\France 96-00"
4. Classics\England 96-00"
5. Classics\Germany 98-02"
6. Classics\Uruguay 30-54"
7. Classics\Argentina 94-98"
8. Classics\Brazil 94"
9. Classics\Argentina 86-90"
10 Classics\Colombia 90-98"
11. Classics\Portugal 2000-04"
12. Classics\Yugoslavia 60-68"
13. Classics\Holland 94-98"
14."Classics\Holland 88-92"
15. Classics\Denmark 84-92"
16. Classics\Nigeria 94-98"
17. Classics\Cameroon 90-98"
18. Classics\Germany 86-90"
19. Classics\Germany 92-96"
20. Classics\Italy 88-94"
21. Classics\Brazil 70"
22. Classics\Italy 96-00"
23. Classics\Uruguay 30-54"
24. Classics\Czech 96-04"
25. Classics\Italy 34-38"
26. Classics\Brazil 38-50"
27. Classics\Sweden 50-58"
28. Classics\Chile 98"
29. Classics\Paraguay 98-02"
30. Classics\France 82-86"
31. Classics\Yugoslavia 90"
32.Classics\Spain 94-98"

Shollym
10-05-2011, 21:30
nabijem vas sve na krpenjacu, a posebno Gruju AcM opet ga je ukenjjalo da bira prvi a meni opet pretposlednji.. sad smo uradili zreb Deni i ja, da podelimo timove pa bice grupe veceras i moci ce da krene tur.

bice 8 nosilaca uglavnom na osnovu liste bodovanja turnira, u svakoj grupi po 2 kvalitetnija igraca

evo nosilaca, broj oznacava koji su pik na daraftu za biranje timova

1. GrujaAcMilan
2. PelemascaSD
9. bob015
16. komrad
18. Dovla
19. Nakalmiki
22. Shollym
23. talibanija rkoMaa

Shollym
10-06-2011, 00:10
Classic World Cup

http://www.casinotimes.co.uk/projects/www.casinotimes.co.uk/media/images/webcats/3193/WC-history.jpg


Rok za zavrsavanje grupne faze je petak uvece 14. oktobar, dakle imate 9 dana da sa 5 protivnika u grupi odigrate po 2 meca svako sa svakim, igra se 90 minuta - bez produzetaka i bez penala! Bodovi se normalno sabiraju kao u ligi sampiona i vaze ista pravila, plasman u grupi odredjuju 1. bodovi 2. medjusobni susret ako neko ima isto bodova 3. gol razlika. Ne morate igrati meceve redom, igrajte kako se s kim dogovorite.

SS-ove postavljate u ovu temu, a rezultate upisujete u svoju excel tabelu, Svako je duzan da za sebe vodi tabelu svoje grupe, tamo imate ceo raspored i za 1/16 finala tako da se zna ko ce s kim igrati u nastavku takmicenja.
Kad krene nokaut faza vazice pravilo sa nokaut turnira (3 meca, eventualno 4. ako posle 3. bude nereseno)
Pobednici grupa idu direktno u 1/4 finale, a 2. i 3. igraju baraz, videcete u excelu.

Pravila koja se ticu meceva - procitajte pravilnik OBAVEZNO ZA SVE:
http://www.pes-serbia.com/threads/19455-Pravilnik-za-odigravanje-meceva-vazi-za-sva-takmicenja

NA OVOM TURNIRU TRAJANJE MECA JE 10 MINUTA

Svi prijavljeni skinite ovu excel tabelu:
http://www.mirrorcreator.com/files/MWVLRVET/Classic_World_Cup.xls_links

Unutra se nalaze grupe, parovi i raspored odigravanja utakmica.
U temi za prijavljivanje nadjite MSN adrese vasih protivnika i sto pre se dogovarajte za termine odigravanja meceva. Ako vam nesto nije jasno koristite temu za pitanja, ovde samo rezultati i komentarisanje utakmice.NEMOJ DA FALE SCREENSHOTOVI KAO NA PROSLOM TURNIRU,
INACE CE BITI KAZNI, A MEC CETE MORATI DA PONOVITE


p.s. u grupi A je stranac ZeBastian, s njim se dogovarajte ne engleskom ili nemackom ako znate: )


dj90: da ne bi kojim slučajem izbacivalo isključite komentatora u network options > Sound settings

http://img508.imageshack.us/img508/1893/classicpatch20110915230.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/508/classicpatch20110915230.jpg/)

Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us/)

11080
10-06-2011, 12:26
Па да почнемо :)

Мађарска 54-64 (komrad) - Бразил '70 (arnes86) 3:2 ; 6-1

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0612-50-25-76.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0612-50-28-85.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0612-50-30-50.jpg

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0613-14-23-20.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0613-14-25-31.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0613-14-28-06.jpg

*У другој текми сам водио 3-0 на полувремену и појавио се црн екран, тако да смо играли још 1 пол. које сам добио 3-1 (ту су слике тог другог пол.).

Незгодан противник, незгодан и тим који је добио, али једана од најбољих офанзивних екипа икада односи 2 битне победе у јако тешкој групи. Арнесу срећно даље, са жељом да се привикне на Шолим печ, пошто рече да је навик'о на ЦТЛ ;)

talibanija
10-06-2011, 12:49
rkoMaaa - pelemasca prva tekma 1-4

http://i51.tinypic.com/s0v6s2.jpg
http://i54.tinypic.com/n4ie6t.jpg
http://i54.tinypic.com/359ecr9.jpg

rkoMaaa - pelemasca druga tekma 5-6

http://i54.tinypic.com/p9jtg.jpg
http://i56.tinypic.com/icpa2h.jpg
http://i56.tinypic.com/2h3zsqh.jpg


u prvoj sam dao dva autogola debilna, prso sam a u drugoj zamalo da dozivim nervni slom :D druga je bila bas dobra tekma, golova ko kise, zasluzeno je dobio obe pelemasca ipak :)

Pelemasca
10-06-2011, 12:59
Grupa B
Pelemasca vs rkoMaa
Brazil vs Italija
http://www.dodaj.rs/t/1V/ks/1sKPQFPf/pes6-2011-10-06-13-00-45.jpg (http://www.dodaj.rs/?1V/ks/1sKPQFPf/pes6-2011-10-06-13-00-45.jpg) http://www.dodaj.rs/t/2F/R1/4rQSvjbq/pes6-2011-10-06-13-00-55.jpg (http://www.dodaj.rs/?2F/R1/4rQSvjbq/pes6-2011-10-06-13-00-55.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1F/Ap/1dmW4kYC/pes6-2011-10-06-13-01-08.jpg (http://www.dodaj.rs/?1F/Ap/1dmW4kYC/pes6-2011-10-06-13-01-08.jpg)
ne igra mi se sa Brazilom kada nema Adrijana u njemu :) nekako mi ne odgovaraju,valjda cu se navici na njih...jaka tekma,izjednachena sitnice su presudile,jako sam napadao i prisilio protivnika na auto golove :)

Mihajlo_KL
10-06-2011, 13:40
Grupa D

Mihajlo - Somi88 0:2

http://img543.imageshack.us/img543/4159/pes62011100614164170.jpg
http://img406.imageshack.us/img406/7506/pes62011100614164751.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/9878/pes62011100614165133.jpg
http://img51.imageshack.us/img51/1782/pes62011100614165388.jpgMihajlo - Somi88 4:2

http://img706.imageshack.us/img706/3286/pes62011100614331612.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/9050/pes62011100614332041.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/3158/pes62011100614332815.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/988/pes62011100614333239.jpg

Ludi Romario u prvoj...Donekle sam ga uspio zaustaviti u drugoj a opet je dao 2 komada...GG Somi srecno dalje!

Pelemasca
10-06-2011, 13:57
grupa B
Pelemasca 1 - 11 1 :)
http://www.dodaj.rs/t/1t/CP/3FZWj2zb/pes6-2011-10-06-14-23-41.jpg (http://www.dodaj.rs/?1t/CP/3FZWj2zb/pes6-2011-10-06-14-23-41.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1y/oZ/42H9Agl3/pes6-2011-10-06-14-22-55.jpg (http://www.dodaj.rs/?1y/oZ/42H9Agl3/pes6-2011-10-06-14-22-55.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1C/vj/1UGp00Wt/pes6-2011-10-06-14-23-02.jpg (http://www.dodaj.rs/?1C/vj/1UGp00Wt/pes6-2011-10-06-14-23-02.jpg) previse promasaja Ronalda i Bebeta

Pelemasca
10-06-2011, 14:00
11 2 - PelemascaSD 1
posto sam kao dobio najjachi tim komp se dao protiv mene ,igraci svi u minusu,golovi ne daj boze :) u svakom sluchaju Argentina za respekt kao i Lapi GG ;)
http://www.dodaj.rs/t/28/Kp/2tXY4gf1/pes6-2011-10-06-14-38-55.jpg (http://www.dodaj.rs/?28/Kp/2tXY4gf1/pes6-2011-10-06-14-38-55.jpg) http://www.dodaj.rs/t/o/tf/23X05LaE/pes6-2011-10-06-14-39-00.jpg (http://www.dodaj.rs/?o/tf/23X05LaE/pes6-2011-10-06-14-39-00.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2z/12W/2MaIvpq0/pes6-2011-10-06-14-39-04.jpg (http://www.dodaj.rs/?2z/12W/2MaIvpq0/pes6-2011-10-06-14-39-04.jpg)

Lapi
10-06-2011, 14:01
Veliko iznenadjenje u grupi B. Pelemasca vs Lapi-11 (1:1) i (1:2)

Prvi mec:


http://www.dodaj.rs/f/3A/OZ/1zdQVJD7/pes6-2011-10-06-14-23-32.jpghttp://www.dodaj.rs/f/1I/au/QOvMg2A/pes6-2011-10-06-14-23-37.jpghttp://www.dodaj.rs/f/3R/tA/UQeNMcg/pes6-2011-10-06-14-23-41.jpg

Drugi mec:

http://www.dodaj.rs/f/u/gZ/1CjFMq3u/pes6-2011-10-06-14-39-37.jpghttp://www.dodaj.rs/f/23/aR/20F4zFhb/pes6-2011-10-06-14-39-47.jpghttp://www.dodaj.rs/f/r/T4/7atUhmB/1/pes6-2011-10-06-14-39-51.jpg


Trebalo je puno srece(fantasticni Roa na golu, i veliki Caludio Lopez) da se uzmu bodovi!!!

Hvala Pelemasci na fer i korektonoj igri! Srecno dalje!!!!

Pelemasca
10-06-2011, 14:10
Claudio me zakopao,skace,sutira ma nije normalan :)

neksi1991
10-06-2011, 14:29
Grupa A
1.MecAleksandar-(Argentina 86-90)-neksi1991-(Yugoslavia 98-00) 3-5

http://www.dodaj.rs/t/1K/DX/45GPmBAy/pes6-2011-10-06-14-04-41.jpg (http://www.dodaj.rs/?1K/DX/45GPmBAy/pes6-2011-10-06-14-04-41.png)http://www.dodaj.rs/t/1q/T7/169R5Xfe/pes6-2011-10-06-14-04-38.jpg (http://www.dodaj.rs/?1q/T7/169R5Xfe/pes6-2011-10-06-14-04-38.png)http://www.dodaj.rs/t/d/q1/4hKUxqQX/pes6-2011-10-06-14-04-48.jpg (http://www.dodaj.rs/?d/q1/4hKUxqQX/pes6-2011-10-06-14-04-48.png)
2.Mec
neksi1991-(Yugoslavia 98-00)-MecAleksandar-(Argentina 86-90) 2-3
http://www.dodaj.rs/t/1C/cg/niT68ny/pes6-2011-10-06-14-20-57.jpg (http://www.dodaj.rs/?1C/cg/niT68ny/pes6-2011-10-06-14-20-57.png)
http://www.dodaj.rs/t/2l/iO/3nrx88PJ/pes6-2011-10-06-14-21-02.jpg (http://www.dodaj.rs/?2l/iO/3nrx88PJ/pes6-2011-10-06-14-21-02.png)
http://www.dodaj.rs/t/3b/iO/1rVfpbMs/pes6-2011-10-06-14-21-08.jpg (http://www.dodaj.rs/?3b/iO/1rVfpbMs/pes6-2011-10-06-14-21-08.png)

Dovla
10-06-2011, 14:33
Dovla : neksi1991 2:0

neksi1991 : Dovla 1:2

http://img153.imageshack.us/img153/2483/rez1.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/153/rez1.jpg/) http://img43.imageshack.us/img43/8058/stat1fn.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/43/stat1fn.jpg/) http://img143.imageshack.us/img143/7529/sco1g.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/143/sco1g.jpg/)

Dovla : neksi1991 2:1

http://img847.imageshack.us/img847/2609/rez2.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/847/rez2.jpg/) http://img101.imageshack.us/img101/253/stat2q.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/101/stat2q.jpg/) http://img38.imageshack.us/img38/197/sco2t.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/38/sco2t.jpg/)

talibanija
10-06-2011, 15:08
rkoMaaa vs Fico GRUPA B

prva tekma 0-1 (fraps mi uzeo samo 1 screenshot, ne znam sto, ali tu je rezultat, gol je dao boban)

http://i56.tinypic.com/2rd7oza.jpg

druga tekma 2-0

http://i52.tinypic.com/sljrz9.jpg
http://i52.tinypic.com/2pu0je1.jpg
http://i56.tinypic.com/2ymal3r.jpg

tvrde tekme, sa malo golova, srecno protivniku u daljem takmicenju :)

GrujaAcMilan
10-06-2011, 15:14
Gruja (France 96-00) vs arnes86 (Brazil 70) 3:1

http://www.dodaj.rs/t/2i/Sn/3YbcxoJW/pes6-2011-10-06-15-38-41.jpg (http://www.dodaj.rs/?2i/Sn/3YbcxoJW/pes6-2011-10-06-15-38-41.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/3f/Qy/41wyiKLI/pes6-2011-10-06-15-38-51.jpg (http://www.dodaj.rs/?3f/Qy/41wyiKLI/pes6-2011-10-06-15-38-51.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/z/zf/4snTNKBb/pes6-2011-10-06-15-39-02.jpg (http://www.dodaj.rs/?z/zf/4snTNKBb/pes6-2011-10-06-15-39-02.jpg)

Druga tekma
arnes86 (Brazil 70) vs Gruja (France 96-00) 2:4

http://www.dodaj.rs/t/25/4D/111ZFC06/pes6-2011-10-06-15-56-40.jpg (http://www.dodaj.rs/?25/4D/111ZFC06/pes6-2011-10-06-15-56-40.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/1i/Tl/4J8ROVIw/pes6-2011-10-06-15-56-47.jpg (http://www.dodaj.rs/?1i/Tl/4J8ROVIw/pes6-2011-10-06-15-56-47.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2Q/vB/2KRDcDny/pes6-2011-10-06-15-56-58.jpg (http://www.dodaj.rs/?2Q/vB/2KRDcDny/pes6-2011-10-06-15-56-58.jpg)

Tezak protivnik, dve teske tekme za mene... Pele nenormalan, prebrzi brazilci, sto mi jako smeta... Ali nekako sam izvuko dve pobede, i to je to 6 bodova odma na pocetku... GG arnes i srecno u nastavku...

nakalmiki
10-06-2011, 15:40
Group D
Nakalmiki - Somi88 4-1
http://www.dodaj.rs/t/2C/D4/2hSnivAm/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?2C/D4/2hSnivAm/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/44/12u/23tw1KS1/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?44/12u/23tw1KS1/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/32/PA/4hEPBVEJ/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?32/PA/4hEPBVEJ/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)

Somi88 - Nakalmiki 2-3
http://www.dodaj.rs/t/C/VJ/4yGl589I/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?C/VJ/4yGl589I/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/w/11l/2vyfSJl2/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?w/11l/2vyfSJl2/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/g/sw/1nxEvcir/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?g/sw/1nxEvcir/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
Dobre tekme,dobar protivnik,dobre reprezentacije(jedne od najboljih u istoriji fudbala)

Mihajlo_KL
10-06-2011, 15:43
Grupa D
Mihajlo - stefboy 3:4

http://img836.imageshack.us/img836/3963/pes62011100616150349.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/6026/pes62011100616151034.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/6012/pes62011100616151294.jpg


Mihajlo - stefboy 4:2
http://img515.imageshack.us/img515/4619/pes62011100616370405.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/9294/pes62011100616370965.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/9273/pes62011100616371291.jpg
http://img9.imageshack.us/img9/397/pes62011100616371544.jpg


Odlicne tekme.....Poruka svima...Ne gledati pornice prije tekme :D :D

Shollym
10-06-2011, 16:02
pravi zabarski preokret ^^ (ja vam se javim sutra, danas nisam kod kuce)

Pelemasca
10-06-2011, 16:19
grupa B
PelemascaSD - Fica 2-3
http://www.dodaj.rs/t/3r/jr/3b7khXpX/pes6-2011-10-06-16-48-38.jpg (http://www.dodaj.rs/?3r/jr/3b7khXpX/pes6-2011-10-06-16-48-38.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1A/2n/1y2c9e6Z/pes6-2011-10-06-16-48-57.jpg (http://www.dodaj.rs/?1A/2n/1y2c9e6Z/pes6-2011-10-06-16-48-57.jpg) http://www.dodaj.rs/t/47/5F/AiREFXp/pes6-2011-10-06-16-48-59.jpg (http://www.dodaj.rs/?47/5F/AiREFXp/pes6-2011-10-06-16-48-59.jpg)
glupi Brazil jaoo nishta ne znam,Fica jak igrach...dobra tekma,u drugoj nam pukla veza u 80min pri rez 1-1 odigracemo jedno pol od 5min

nakalmiki
10-06-2011, 16:21
Nakalmiki - Stefboy 2-1
http://www.dodaj.rs/t/3g/hP/10PP5tR9/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?3g/hP/10PP5tR9/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/10/Xj/2jRuFdgV/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?10/Xj/2jRuFdgV/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/3O/an/37Yye8QF/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?3O/an/37Yye8QF/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)

Stefboy - Nakalmiki 1-1
http://www.dodaj.rs/t/18/Wt/3v6ukAOQ/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?18/Wt/3v6ukAOQ/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2l/7O/4rphvqQ6/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?2l/7O/4rphvqQ6/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/x/10L/3V2O2Bn1/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?x/10L/3V2O2Bn1/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
Dobre tekme,ja bolji u prvoj,Stefi u drugoj,da mi nije sumahera,nebi bilo ni boda u drugoj.Good game

Fico
10-06-2011, 16:23
grupa B
PelemascaSD - Fica 2-3
http://www.dodaj.rs/t/3r/jr/3b7khXpX/pes6-2011-10-06-16-48-38.jpg (http://www.dodaj.rs/?3r/jr/3b7khXpX/pes6-2011-10-06-16-48-38.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1A/2n/1y2c9e6Z/pes6-2011-10-06-16-48-57.jpg (http://www.dodaj.rs/?1A/2n/1y2c9e6Z/pes6-2011-10-06-16-48-57.jpg) http://www.dodaj.rs/t/47/5F/AiREFXp/pes6-2011-10-06-16-48-59.jpg (http://www.dodaj.rs/?47/5F/AiREFXp/pes6-2011-10-06-16-48-59.jpg)
glupi Brazil jaoo nishta ne znam,Fica jak igrach...dobra tekma,u drugoj nam pukla veza u 80min pri rez 1-1 odigracemo jedno pol od 5min

Nije Fica nego Fico xD uglavnom hvala :) i ti si odlican. a odigrat cemo kasnije to jedno pol na 5 :D

Pelemasca
10-06-2011, 16:26
he he he dobro Fico :) ne lezi mi ovaj Brazil nikako,a tvoji karirani kao drogirani :)

talibanija
10-06-2011, 16:26
grupa B

rkoMaaa vs 11 1-6

http://i51.tinypic.com/2wecl1j.jpg
http://i55.tinypic.com/f20e2f.jpg
http://i55.tinypic.com/16a8scj.jpg

druga tekma

rkoMaaa vs 11 3-1
http://i54.tinypic.com/4ugizm.jpg
http://i53.tinypic.com/35bxagh.jpg
http://i51.tinypic.com/1orcya.jpg


prvu me blago receno usro :D u drugoj sam vec pruzio neki otpor sa 5 odbrambenih i uspeo da pobedim :D

Lapi
10-06-2011, 16:27
Saga se nastavlja, grupa B; talibanija vs Lapi-11

Prvi mec: 1:6

http://www.dodaj.rs/f/28/9N/3QeFEJo1/pes6-2011-10-06-16-54-37.jpghttp://www.dodaj.rs/f/O/IQ/4b6brmYJ/pes6-2011-10-06-16-54-50.jpghttp://www.dodaj.rs/f/2e/Bt/1Jk9bU55/pes6-2011-10-06-16-55-09.jpg

Aj sto rkoMaaa nije znao gde je levo, nego ni ja nisam verovao sta sve ulazi...

I onda u drugom mecu pomislim sto ne bih probao sa pola terena, usla je i tu je sve stalooo....

http://www.dodaj.rs/f/1L/PM/4ZbeSdsk/pes6-2011-10-06-17-13-50.jpghttp://www.dodaj.rs/f/f/qD/49O6ioKZ/pes6-2011-10-06-17-13-55.jpghttp://www.dodaj.rs/f/3c/jq/3GhqouyA/pes6-2011-10-06-17-13-57.jpg


Sve cestitke protivniku na fer,korektnoj igri i znanju... Ipak je rez. prvog meca nerealan priznajem!

talibanija
10-06-2011, 16:31
taj fazon, daleko od toga da Lapi nije zasluzio tu pobedu, al bratemili sve zivo je prolazilo kroz usi golmanu :D

arnes86
10-06-2011, 23:51
Grupa C

Denii - arnes86 2- 7

http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0623-29-29-37.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0623-29-29-37.jpg)http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0623-29-33-84.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0623-29-33-84.jpg)http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0623-29-37-17.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0623-29-37-17.jpg)http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0623-29-08-17.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0623-29-08-17.jpg)


7 golova Pelea sve govori...Jos se nisam navikao na ovakvu igru ali Denija izgleda nece nikako kad igra protiv mene..Prokletstvo iz prijateljskih CTL lige se nastavlja...


Srecno dalje Denii...

p.s. Denii ce da okaci SS od druge tekme....d

nakalmiki
10-07-2011, 00:06
Grupa D

Nakalmiki - Mihajlo 1-0
http://www.dodaj.rs/t/2G/N/3ZFZdvJo/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?2G/N/3ZFZdvJo/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/25/9c/1ixvl3Yv/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?25/9c/1ixvl3Yv/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2q/p0/435DObWT/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?2q/p0/435DObWT/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)

Mihajlo - Nakalmiki 1-0
http://www.dodaj.rs/t/1n/dc/4tIjL66O/1/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?1n/dc/4tIjL66O/1/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/1/tq/4M8nvWQr/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?1/tq/4M8nvWQr/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/28/hh/rSO8gea/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg (http://www.dodaj.rs/?28/hh/rSO8gea/shollym-pes-6-2011-10-06.jpg)

Tesno da tesnije ne moze biti .Ferpley,sve korektno Good game

CHUPO93
10-07-2011, 06:49
30PKE - CHUPO93 3:4

http://www.dodaj.rs/t/25/wM/2SFhe2I9/pes6-2011-10-06-20-29-32.jpg (http://www.dodaj.rs/?25/wM/2SFhe2I9/pes6-2011-10-06-20-29-32.jpg)http://www.dodaj.rs/t/2G/5o/42h9duam/pes6-2011-10-06-20-29-39.jpg (http://www.dodaj.rs/?2G/5o/42h9duam/pes6-2011-10-06-20-29-39.jpg)http://www.dodaj.rs/t/1c/X2/XW6TvrP/pes6-2011-10-06-20-29-44.jpg (http://www.dodaj.rs/?1c/X2/XW6TvrP/pes6-2011-10-06-20-29-44.jpg)

CHUPO93 - 30PKE 1:1

http://www.dodaj.rs/t/1S/vf/4O6Ip3D8/pes6-2011-10-06-20-45-46.jpg (http://www.dodaj.rs/?1S/vf/4O6Ip3D8/pes6-2011-10-06-20-45-46.jpg)http://www.dodaj.rs/t/13/21/2VJ7jUF2/pes6-2011-10-06-20-45-50.jpg (http://www.dodaj.rs/?13/21/2VJ7jUF2/pes6-2011-10-06-20-45-50.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3E/gJ/6k3kNOJ/pes6-2011-10-06-20-45-53.jpg (http://www.dodaj.rs/?3E/gJ/6k3kNOJ/pes6-2011-10-06-20-45-53.jpg)


CHUPO93 - Fica 4:1
http://www.dodaj.rs/t/A/y5/2YLwoTXi/pes6-2011-10-06-21-53-28.jpg (http://www.dodaj.rs/?A/y5/2YLwoTXi/pes6-2011-10-06-21-53-28.jpg)http://www.dodaj.rs/t/2R/FD/35KPk5RV/pes6-2011-10-06-21-53-33.jpg (http://www.dodaj.rs/?2R/FD/35KPk5RV/pes6-2011-10-06-21-53-33.jpg)http://www.dodaj.rs/t/y/zs/4m6nsrZs/pes6-2011-10-06-21-53-36.jpg (http://www.dodaj.rs/?y/zs/4m6nsrZs/pes6-2011-10-06-21-53-36.jpg)

Fico - CHUPO93 4:4

http://www.dodaj.rs/t/1h/Mg/3SNwpvXO/pes6-2011-10-06-22-07-55.jpg (http://www.dodaj.rs/?1h/Mg/3SNwpvXO/pes6-2011-10-06-22-07-55.jpg)http://www.dodaj.rs/t/19/6v/1N1Jpsgr/pes6-2011-10-06-22-08-00.jpg (http://www.dodaj.rs/?19/6v/1N1Jpsgr/pes6-2011-10-06-22-08-00.jpg)http://www.dodaj.rs/t/1E/5F/cORweXu/pes6-2011-10-06-22-08-04.jpg (http://www.dodaj.rs/?1E/5F/cORweXu/pes6-2011-10-06-22-08-04.jpg)

Shollym
10-07-2011, 08:21
Grupa D
Tesno da tesnije ne moze biti .Ferpley,sve korektno Good game
OPET zabarski, 2 suta jedan gol :D
morace da se poboljsa efikasnost ove grupe D ... ;)

Mihajlo_KL
10-07-2011, 08:41
Nije ni cudo..Kako igra Nakalmiki odlicno je i ovako...Morao sam 5 u odbrani...Tada se igralo defanzivno i onda kontra i gol :)

Mihajlo_KL
10-07-2011, 09:46
Grupa D

Shollym - Mihajlo 0 : 0

http://img215.imageshack.us/img215/6281/pes62011100710233272.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/5247/pes62011100710233960.jpg
http://img829.imageshack.us/img829/2351/pes62011100710234195.jpg


Mihajlo - Shollym 2 : 4

http://img810.imageshack.us/img810/1238/pes62011100710420584.jpg
http://img199.imageshack.us/img199/742/pes62011100710420833.jpg
http://img198.imageshack.us/img198/4859/pes62011100710421213.jpg

Glup sam pa sta ;) Ne znam da sacuvam vodstvo tako mi i treba...GG Nenade...Odlicna tekma puno dobrih akcija...Srecno dalje

Mihajlo_KL
10-07-2011, 09:54
Update...

http://img695.imageshack.us/img695/3138/57566063.jpg

Pelemasca
10-07-2011, 10:02
znachi grupa B najuzbudljivija...odluchivace nijanse,gol razlika,zuti katroni,propustene sanse :)

Shollym
10-07-2011, 10:37
znachi grupa B najuzbudljivija...odluchivace nijanse,gol razlika,zuti katroni,propustene sanse :)
mislim da se mecevi od 10 minuta pokazuju kao dobra stvar, imamo neizvesnost :)

@ Mihajlo: ne znam kako sam uspeo da dam 4 gola onoj tvojoj odbrani, nisam bio siguran da cu preokrenuti ali onaj Cea sto je zabo 3 precke do tad je izgleda namestio levicu, cak je i Maldinija poslao po burek kod onog gola :D
Dobar dvomec, srecno, mislim da imas dovoljno bodova da budes 2-3 u grupi ;)

arnes86
10-07-2011, 10:49
Mihajlo dobra ti je tabela samo u grupi C mene ima dva puta:)

Ovaj arnes86 drugi sto ima nule zamijeni sa ahmedbosanac i sve ce biti ok:)....

Mihajlo_KL
10-07-2011, 11:21
Mihajlo dobra ti je tabela samo u grupi C mene ima dva puta:)

Ovaj arnes86 drugi sto ima nule zamijeni sa ahmedbosanac i sve ce biti ok:)....

Vidio sam tu gresku...Ispravljeno ce biti


mislim da se mecevi od 10 minuta pokazuju kao dobra stvar, imamo neizvesnost :)

@ Mihajlo: ne znam kako sam uspeo da dam 4 gola onoj tvojoj odbrani, nisam bio siguran da cu preokrenuti ali onaj Cea sto je zabo 3 precke do tad je izgleda namestio levicu, cak je i Maldinija poslao po burek kod onog gola :D
Dobar dvomec, srecno, mislim da imas dovoljno bodova da budes 2-3 u grupi ;)

Pa kad sam ja glupan...Kad su italijani igrali 4-3-3? Nikad :D
Od sada 5-5-0 :D

simospremo
10-07-2011, 11:32
grupa B
30pke - PelemascaSD 1:5

http://www.dodaj.rs/t/2b/VE/1VuavDtY/1.jpg (http://www.dodaj.rs/?2b/VE/1VuavDtY/1.gif)
http://www.dodaj.rs/t/N/d3/4itxluBS/11.jpg (http://www.dodaj.rs/?N/d3/4itxluBS/11.gif)
http://www.dodaj.rs/t/1T/cW/4sQMU3Zu/111.jpg (http://www.dodaj.rs/?1T/cW/4sQMU3Zu/111.gif)

Cestitam PelemascaSD,

Utakmica je bila fer i korektna, igraci Sovjetskog Saveza bili su nemocni pored Brazilaca. Pogotovo sto je do njih pred sam start utakmice stigla vest o potencijalnom raspadu Sovjetskog Saveza :) pa im je raspolozenje bilo da Bog sacuva. Pele bio bolji i zasluzeno pobedio, a ja se nadam da necu biti poslednji u grupi jer necu moci da izadjem na oci Gorbacovu, i imam i saznanja da KGB sprema moju likvidaciju u slucaju neuspeha.

talibanija
10-07-2011, 12:01
e simospremo, aj javi se da odigramo ti i ja, nema te na msnu

Pelemasca
10-07-2011, 12:13
3orke necesh biti zadnji,vidi otkini po koji bod narednim protivnicima,uz kishu,prohladno vreme ima nade :)

Lapi
10-07-2011, 12:46
Grupa B: Lapi-11 vs Zorke (1:0) i (1:0)
http://www.dodaj.rs/f/1j/lz/4SubOoUg/pes6-2011-10-07-13-15-21.jpghttp://www.dodaj.rs/f/3l/3u/2s4U1tzb/pes6-2011-10-07-13-15-24.jpghttp://www.dodaj.rs/f/3t/QS/3ZrzX5zP/pes6-2011-10-07-13-15-29.jpghttp://www.dodaj.rs/f/1o/cx/15tw8VU3/pes6-2011-10-07-13-33-03.jpghttp://www.dodaj.rs/f/3w/JD/4SRDLCEU/pes6-2011-10-07-13-33-08.jpghttp://www.dodaj.rs/f/Z/L6/ftSlPap/pes6-2011-10-07-13-33-11.jpg


Samo zahvaljujuci zrebu sam uzeo bodove. Ovo je mislim moja prva pobeda protiv njega.

Vise srece sa zrebom sledeci put.

Pelemasca
10-07-2011, 13:11
Da da to je ta famozna grupa B
PelemascaSD vs Chupo
http://www.dodaj.rs/t/1E/Qe/3pZwCumx/pes6-2011-10-07-13-48-02.jpg (http://www.dodaj.rs/?1E/Qe/3pZwCumx/pes6-2011-10-07-13-48-02.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1e/7k/1Jqlvw96/pes6-2011-10-07-13-48-10.jpg (http://www.dodaj.rs/?1e/7k/1Jqlvw96/pes6-2011-10-07-13-48-10.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1r/cR/4QfUGtO8/pes6-2011-10-07-13-48-13.jpg (http://www.dodaj.rs/?1r/cR/4QfUGtO8/pes6-2011-10-07-13-48-13.jpg) http://www.dodaj.rs/t/y/xj/rhZeQsL/pes6-2011-10-07-13-48-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?y/xj/rhZeQsL/pes6-2011-10-07-13-48-17.jpg)
lagano odigrane utakmice,pognute glave Nizozemaca,dechko ne zna da prihvati poraz,prso,psuje,strashno..Ne znam shta ochekuje da stalno pobedjuje

CHUPO93
10-07-2011, 13:13
Ocekujem da cu da ja radim sa ocu jel i sad jasno , ja se tebi ne mesam u tvoje odluke ae pozzz

talibanija
10-07-2011, 13:13
30PKE vs rkoMaaa 2-3

http://i53.tinypic.com/2nkmbh0.jpg
http://i51.tinypic.com/2zexhk5.jpg
http://i52.tinypic.com/169huz6.jpg


30PKE vs rkoMaaa 0-1

http://i51.tinypic.com/10r08d5.jpg
http://i53.tinypic.com/2myzuvr.jpg
http://i55.tinypic.com/35mp013.jpg

ovu drugu tekmu sam se osecao kao pravo italijansko djubre, dao gol u prvom poluvremenu i branio se do kraja, ni sam ne znam kako nisam primio bar 3 komada.. :D

Pelemasca
10-07-2011, 13:20
druga utakmica... Znachi skandal...dechko je izashao pred kraj utakmice namerno,nije mogao da se suzdrzi,kasnije na msn-u vredja ,psuje,sva sreca pa sam uslikao posle nekog gola..Neprimereno ponashanje,nadam se da ce biti sankcija nekih..evo par slika druge tekme
http://www.dodaj.rs/t/13/Bh/3r2y9KDi/pes6-2011-10-07-14-01-15.jpg (http://www.dodaj.rs/?13/Bh/3r2y9KDi/pes6-2011-10-07-14-01-15.jpg) http://www.dodaj.rs/t/3P/SF/RhakTvc/pes6-2011-10-07-14-01-35.jpg (http://www.dodaj.rs/?3P/SF/RhakTvc/pes6-2011-10-07-14-01-35.jpg) http://www.dodaj.rs/t/2b/yA/sJWUNte/pes6-2011-10-07-13-58-12.jpg (http://www.dodaj.rs/?2b/yA/sJWUNte/pes6-2011-10-07-13-58-12.jpg)
ja mu nisam kriv shto se ,,Zuba" raspucao.....

Sultan
10-07-2011, 13:23
1. mec Sultan-Gruja 1-8
http://img834.imageshack.us/img834/5559/pes62011100620324098.th.jpg (http://img834.imageshack.us/i/pes62011100620324098.jpg/)
http://img811.imageshack.us/img811/8789/pes62011100620325119.th.jpg (http://img811.imageshack.us/i/pes62011100620325119.jpg/)
http://img249.imageshack.us/img249/3083/pes62011100620330098.th.jpg (http://img249.imageshack.us/i/pes62011100620330098.jpg/)

2. mec Gruja-Sultan 10-1

http://img249.imageshack.us/img249/3946/pes62011100620535193.th.jpg (http://img249.imageshack.us/i/pes62011100620535193.jpg/)
http://img27.imageshack.us/img27/7991/pes62011100620540382.th.jpg (http://img27.imageshack.us/i/pes62011100620540382.jpg/)
http://img269.imageshack.us/img269/3628/pes62011100620541454.th.jpg (http://img269.imageshack.us/i/pes62011100620541454.jpg/)


Gruja fer i korektan igrac.
Golove sam primao vrlo lako.Gruja ima odlicnu igru i tehniku.
U prvoj utakmici sam pokusavao da nadjem pravu formaciju protiv Gruje i nisam uspio.
A u drugoj utakmici sam dobio crveni karton na pocetku utakmice i morao sam se samo branit.Gruja je svjetski igrac i sretno dalje :D

Shollym
10-07-2011, 13:44
grupa D
SS nemamo nijedan da valja, sve nesto sa poluvremena, postavice on jer nam je obojici izbacivalo na poluvremenima, nekako smo odigrali

1. mec
Stefboy 0 - 0 Shollym

2. mec
Stefboy 1 - 0 Shollym

nisam mogo da se spojim sve duele izgubio od rmpalija, tesko cu ja protiv ovih nabildovanih iz 90ih sa malenim penzosima :D
a Bekam mi pravio dar mar.. zasluzeno 4 boda stefboy, cestitam + fer plej :)

Pelemasca
10-07-2011, 14:00
grupa B
nastavak utakmice izmedju PelemasceSD i Fice(0) :)
bilo je 1-1 kada je zaboo net,sada smo odigrali jedno pol od 5min i bilo je 1-0 .... tako da ukupnim zbirom druga utakmica je zavrsena 2-1 za Brazil
http://www.dodaj.rs/t/2k/s5/3MsmBVWy/pes6-2011-10-07-14-56-48.jpg (http://www.dodaj.rs/?2k/s5/3MsmBVWy/pes6-2011-10-07-14-56-48.jpg)

Pelemasca
10-07-2011, 14:06
ovaj Gruja je chovek za izbegavanje..... :) 1000din da osvaja turnir :)

talibanija
10-07-2011, 14:08
ja samo da izjavim da MRZIM shollym gameplay (no hate) :D prosto je jako tesko navici se na to, nakon igranja mesecima na normal gameplayu.. odigrali smo Chupo i ja, okacicu kasnije ssove, sad palijam :v

stefboy202
10-07-2011, 14:10
Група Д

1. утакмица

stefboy202 - Shollym = 0:0

http://www.dodaj.rs/t/O/Ct/1MSihio7/pes6-2011-10-07-14-11-53.jpg (http://www.dodaj.rs/?O/Ct/1MSihio7/pes6-2011-10-07-14-11-53.png)http://www.dodaj.rs/t/39/cf/1MdlxnQW/pes6-2011-10-07-14-11-56.jpg (http://www.dodaj.rs/?39/cf/1MdlxnQW/pes6-2011-10-07-14-11-56.png)http://www.dodaj.rs/t/27/O2/3yUddfRu/pes6-2011-10-07-14-11-58.jpg (http://www.dodaj.rs/?27/O2/3yUddfRu/pes6-2011-10-07-14-11-58.png)

2. утакмица

Shollym - stefboy202 = 0:1

http://www.dodaj.rs/t/2e/kp/3Bta4PEB/pes6-2011-10-07-14-39-02.jpg (http://www.dodaj.rs/?2e/kp/3Bta4PEB/pes6-2011-10-07-14-39-02.png)http://www.dodaj.rs/t/1v/Qt/dRTwETe/pes6-2011-10-07-14-39-03.jpg (http://www.dodaj.rs/?1v/Qt/dRTwETe/pes6-2011-10-07-14-39-03.png)http://www.dodaj.rs/t/0/m3/YfouJDl/pes6-2011-10-07-14-39-07.jpg (http://www.dodaj.rs/?0/m3/YfouJDl/pes6-2011-10-07-14-39-07.png)

Коментар: Све похвале Шолиму на фер игри. Добре утакмице, одличан противник. У обе утакмице је Шолим имао изгледних шанси, али на моју срећу није их успео реализовати. Срећно у наставку.

simospremo
10-07-2011, 14:40
ovaj Gruja je chovek za izbegavanje..... :) 1000din da osvaja turnir :)

2000 din.

Mihajlo_KL
10-07-2011, 14:53
grupa D
SS nemamo nijedan da valja, sve nesto sa poluvremena, postavice on jer nam je obojici izbacivalo na poluvremenima, nekako smo odigrali

1. mec
Stefboy 0 - 0 Shollym

2. mec
Stefboy 1 - 0 Shollym

nisam mogo da se spojim sve duele izgubio od rmpalija, tesko cu ja protiv ovih nabildovanih iz 90ih sa malenim penzosima :D
a Bekam mi pravio dar mar.. zasluzeno 4 boda stefboy, cestitam + fer plej :)

Sta je meni radio Bekam ajme majko.....Covjek kao da rukom daje lopte na glave igracima cccccUpdate!!!

Aleksandar PES
10-07-2011, 15:20
Grupa A

Aleksandar777 - Dovla 5-2

http://img7.imageshack.us/img7/1015/pes62011100715542766.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/7/pes62011100715542766.jpg/)http://img21.imageshack.us/img21/7613/pes62011100715543198.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/21/pes62011100715543198.jpg/)http://img824.imageshack.us/img824/2011/pes62011100715543774.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/824/pes62011100715543774.jpg/)

Dovla - Aleksandar777 4-2

http://img820.imageshack.us/img820/2107/pes62011100716092459.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/820/pes62011100716092459.jpg/)http://img828.imageshack.us/img828/6825/pes62011100716092815.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/828/pes62011100716092815.jpg/)http://img534.imageshack.us/img534/4417/pes62011100716093285.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/534/pes62011100716093285.jpg/)

Aleksandar PES
10-07-2011, 15:21
Grupa A

Aleksandar777 - Dovla 5-2

http://img7.imageshack.us/img7/1015/pes62011100715542766.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/7/pes62011100715542766.jpg/)http://img21.imageshack.us/img21/7613/pes62011100715543198.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/21/pes62011100715543198.jpg/)http://img824.imageshack.us/img824/2011/pes62011100715543774.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/824/pes62011100715543774.jpg/)

Dovla - Aleksandar777 4-2

http://img820.imageshack.us/img820/2107/pes62011100716092459.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/820/pes62011100716092459.jpg/)http://img828.imageshack.us/img828/6825/pes62011100716092815.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/828/pes62011100716092815.jpg/)http://img534.imageshack.us/img534/4417/pes62011100716093285.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/534/pes62011100716093285.jpg/)

stefboy202
10-07-2011, 15:38
Група Д

1. утакмица

stefboy202 - somi88 = 0:4

Нема скришнатова са ове утакмице, јер је Милош заборавио да упали Фрапс. :)

2. утакмица

somi88 - stefboy202 = 2:1

http://www.dodaj.rs/t/3H/so/1rENBVIz/pes6-2011-10-07-16-09-28.jpg (http://www.dodaj.rs/?3H/so/1rENBVIz/pes6-2011-10-07-16-09-28.png)http://www.dodaj.rs/t/44/6f/2FbFR96q/pes6-2011-10-07-16-09-30.jpg (http://www.dodaj.rs/?44/6f/2FbFR96q/pes6-2011-10-07-16-09-30.png)http://www.dodaj.rs/t/39/9g/2AuGQdi8/pes6-2011-10-07-16-09-31.jpg (http://www.dodaj.rs/?39/9g/2AuGQdi8/pes6-2011-10-07-16-09-31.png)

Коментар: Све похвале Милошу на фер игри. Мислим да је резултат из прве утакмице прилично нереалан. Далеко од тога да Милош није заслужио победу, али мислим да сам зажлужио да постигнем бар један или два гола. У другој утакмици сам брзо стигао до гола, али ни то није било довољно. Две дуге лопте према Роналду и шутеви из заиста тешке ситуације су ме дотукли. У другом полувремену сам нападао, али опет на сцену ступа голман који све то лепо брани. Имао сам све у својим рукама, али недостатак среће и моје неискуство су ме довели вероватно на задње место табеле. Желим пуно среће свима који прођу даље из моје групе, навијам за вас.

Fico
10-07-2011, 16:11
http://www.dodaj.rs/t/35/8g/1to7Y6eN/pes6-2011-10-07-15-47-43.jpg (http://www.dodaj.rs/?35/8g/1to7Y6eN/pes6-2011-10-07-15-47-43.png)
http://www.dodaj.rs/t/30/12a/25GPhv4D/pes6-2011-10-07-15-47-49.jpg (http://www.dodaj.rs/?30/12a/25GPhv4D/pes6-2011-10-07-15-47-49.png)
http://www.dodaj.rs/t/3o/wY/2K2HSwdC/pes6-2011-10-07-15-47-58.jpg (http://www.dodaj.rs/?3o/wY/2K2HSwdC/pes6-2011-10-07-15-47-58.png)

http://www.dodaj.rs/t/L/Rl/4DifCwxZ/pes6-2011-10-07-16-04-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?L/Rl/4DifCwxZ/pes6-2011-10-07-16-04-17.png)
http://www.dodaj.rs/t/1C/vK/2PepS75H/pes6-2011-10-07-16-04-21.jpg (http://www.dodaj.rs/?1C/vK/2PepS75H/pes6-2011-10-07-16-04-21.png)
http://www.dodaj.rs/t/2Q/FC/3mUXMTck/pes6-2011-10-07-16-04-26.jpg (http://www.dodaj.rs/?2Q/FC/3mUXMTck/pes6-2011-10-07-16-04-26.png)

Sve cestitke protivniku

Shollym
10-07-2011, 16:12
Shollym vs Somi88

grupa D

1. mec
Shollym 2 - 1 Somi88

http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0716-45-49-35.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0716-45-49-35.jpg) http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0716-45-53-96.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0716-45-53-96.jpg) http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0716-45-57-12.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0716-45-57-12.jpg)

2. mec
Shollym 2 - 0 Somi88

http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0717-01-01-10.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0717-01-01-10.jpg) http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0717-01-08-37.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0717-01-08-37.jpg)


prvi mec je Somi poveo je tako sto mi se usetao u gol :ave: svkaka cast, do kraja preokret uz dosta sansi sa obe strane, bilo je laga i meni malo ali po njegovim komentarima njemu mnoogo vise tako da je sigurno i to uticalo da pobedim, u drugoj utakmici mnogo manji otpor, i 2 gola mog najboljeg strelca Cea.

stanje u grupi koliko sam ja upucen
1. nakalmiki 13
2. shollym 11
3. mihajlo 10

ostalo je da ja i nakalmiki odigramo reprizu finala proslog turnira da vidimo ko ce biti prvi u grupi :)

ZeBastian
10-07-2011, 16:14
Group A

neca1991 - ZeBastian 1-0

http://imageshack.us/photo/my-images/818/80541597.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/522/57582637.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/823/30490585.png/

ZeBastian - neca1991 3-1

http://imageshack.us/photo/my-images/143/41715156.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/28/60625613.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/209/62786130.png/

Lapi
10-07-2011, 16:40
Grupa B Chupo vs Lapi-11 (2:0) i (2:0)http://www.dodaj.rs/f/1O/c1/47UUcuf1/pes6-2011-10-07-17-08-14.jpghttp://www.dodaj.rs/f/3Y/WV/3K3B2kS5/pes6-2011-10-07-17-08-19.jpghttp://www.dodaj.rs/f/1v/mq/33voChe5/pes6-2011-10-07-17-08-22.jpg


http://www.dodaj.rs/f/7/Lp/iZ3F8rE/pes6-2011-10-07-17-24-30.jpghttp://www.dodaj.rs/f/3e/Gt/21U7Fp3M/pes6-2011-10-07-17-24-34.jpghttp://www.dodaj.rs/f/41/jA/4lLPcJXx/pes6-2011-10-07-17-24-40.jpg


Prstalo je na sve strane u grupi smrti. Cestitke Chupi na fer i korektnoj igri.

Shollym
10-07-2011, 16:43
kolko bre vi to meceva igrate u grupi B, ne zna se ko koga karra :D
Mihajlo ako moze neki update tabela veceras ;)

CHUPO93
10-07-2011, 16:49
kolko bre vi to meceva igrate u grupi B, ne zna se ko koga karra :D
Mihajlo ako moze neki update tabela veceras ;)

Igramo brate , ja sam sve zavrsio kao i Lapi11 , GG Lapi jbg malo srece i kod mene danas :)

nakalmiki
10-07-2011, 17:37
Grupa D
Nakalmiki - Shollym 3-0
http://www.dodaj.rs/t/g/JS/2TANVuSW/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg (http://www.dodaj.rs/?g/JS/2TANVuSW/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/3J/12S/lrct4zi/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg (http://www.dodaj.rs/?3J/12S/lrct4zi/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2O/AM/1mcycw3t/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg (http://www.dodaj.rs/?2O/AM/1mcycw3t/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg)

Shollym - Nakalmiki 1-2
http://www.dodaj.rs/t/2q/3V/1TGAFXX4/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg (http://www.dodaj.rs/?2q/3V/1TGAFXX4/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2M/wO/2ktvNVlv/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg (http://www.dodaj.rs/?2M/wO/2ktvNVlv/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/24/NV/1ARePKe7/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg (http://www.dodaj.rs/?24/NV/1ARePKe7/shollym-pes-6-2011-10-07.jpg)

Lag nas je ubio,nikad nisam igrao sa veci lagom ,na srecu sam dobio.Shollymu je ,po mom mislijenju mnogo slabija ekipa,malo sreca,malo njegova nervoza,malo njegova zurba da gleda tekmu,sve je to uticalo da pobedim danas.

Shollym
10-07-2011, 17:39
1. mec
nakalmiki 3 - 0 shollym

http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0718-08-27-59.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0718-08-27-59.jpg) http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0718-08-37-84.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0718-08-37-84.jpg) http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0718-08-31-10.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0718-08-31-10.jpg) http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0718-08-33-06.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0718-08-33-06.jpg)


2. mec
nakalmiki 2 - 1 shollym

http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0718-26-40-07.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0718-26-40-07.jpg) http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0718-27-09-0443.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0718-27-09-0443.jpg) http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0718-27-29-60.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0718-27-29-60.jpg) http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0718-27-35-31.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0718-27-35-31.jpg)


ako se moze reci da je u prvoj zasluzena pobeda, iako 2x lik utrcava SAM iza mojih odbrambenih i daje mi gol

za drugi mec ne mogu reci da je zasluzeno posto sam u drugoj utakmici ja dodao asistenciju za prvi gol a drugi gol posle guzve kakve su meni u prvoj utakcmici 2-3 bile pred njegovim golom i nijednom nisam dao gol. na stranu to sto su nemci jaci u duelu to manje vise, ali meni ovakvi igraci kao nakalmiki brzo istrose zivce, zato i ovi silni zuti kartoni, jer on ima posed u oba meca 57% zato sto kruzi po coskovim, tu se nesto guzi, okrece i onda bag u igrici naravno prodje po strani nesto i umuva gol. ja te igrace zovem "kisa oko kragujevca" i stvarno nemam vise zivce, nije da je to sad nesto kvarno, jednostavno to mu je stil igre ali ubuduce protiv takvih akcija oko kornera cu raditi isto sto i sad - lomi noge pa nek dobijem crvene al gol necu primiti. proradio je juznoamericki mentalitet :D

turtoise04
10-07-2011, 17:43
turtoise007 - Vlado 1-1

http://www.dodaj.rs/f/18/XZ/3qZpVIID/2/pes6-2011-10-07-16-34-22.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2P/9i/1Y3PDNtd/2/pes6-2011-10-07-16-34-07.jpg
http://www.dodaj.rs/f/33/Xj/4yIKtAbw/1/pes6-2011-10-07-16-34-30.jpg

ZeBastian
10-07-2011, 17:46
Group A

Aleksandar777 - ZeBastian 1-3

http://imageshack.us/photo/my-images/803/55315234.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/64/42622913.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/194/41357312.png/

ZeBastian - Aleksandar777 1-2

http://imageshack.us/photo/my-images/850/42434985.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/36/79461120.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/708/46620488.png/

turtoise04
10-07-2011, 17:49
Vlado - turtoise007 1-4

http://www.dodaj.rs/f/1p/2T/2YpXG4Nu/1/pes6-2011-10-07-16-50-28.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3K/sA/146i5KBs/1/pes6-2011-10-07-16-50-36.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3y/141/4udADJo2/1/pes6-2011-10-07-16-50-42.jpg

turtoise04
10-07-2011, 17:52
turtoise007 - Aleksandar777 0-1

http://www.dodaj.rs/f/4/k/23RVWMp9/1/pes6-2011-10-07-17-11-57.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1N/cn/2PyAzi9B/1/pes6-2011-10-07-17-12-03.jpg
http://www.dodaj.rs/f/v/13n/19FNkzmW/1/pes6-2011-10-07-17-12-09.jpg

turtoise04
10-07-2011, 17:54
Aleksandar777 - turtoise007 1-5

http://www.dodaj.rs/f/W/8A/4p86zPFc/1/pes6-2011-10-07-17-28-46.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3v/i4/4FM6FqAi/1/pes6-2011-10-07-17-29-08.jpg
http://www.dodaj.rs/f/39/VP/6J5CQXR/1/pes6-2011-10-07-17-29-16.jpg

turtoise04
10-07-2011, 17:55
Neca 1991 - turtoise007 2-1

http://www.dodaj.rs/f/9/9b/3yvYzKZU/1/pes6-2011-10-07-17-50-32.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3j/Xs/2y34HPnF/pes6-2011-10-07-17-50-39.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3d/5X/4rzN8BfH/pes6-2011-10-07-17-50-44.jpg

turtoise04
10-07-2011, 18:01
turtoise007 - Neca 1991 2-0

http://www.dodaj.rs/f/2q/BH/4ma4i4ma/pes6-2011-10-07-18-03-47.jpg
http://www.dodaj.rs/f/i/Op/4Iz0lkh6/pes6-2011-10-07-18-03-54.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1r/ee/1FOsfsTD/pes6-2011-10-07-18-04-00.jpg

turtoise04
10-07-2011, 18:57
ZeBastian - turtoise007 0-0

http://www.dodaj.rs/f/k/BM/4IXv88di/pes6-2011-10-07-19-35-14.jpg
http://www.dodaj.rs/f/2h/AD/SKi0v5M/pes6-2011-10-07-19-35-22.jpg

turtoise04
10-07-2011, 19:00
turtoise007 - ZeBastian 2-2

http://www.dodaj.rs/f/2T/pN/2RXCXfro/pes6-2011-10-07-19-53-17.jpg
http://www.dodaj.rs/f/1F/11Y/2wg2eSYJ/pes6-2011-10-07-19-53-22.jpg
http://www.dodaj.rs/f/3L/FS/4Koawejw/1/pes6-2011-10-07-19-53-27.jpg

ZeBastian
10-07-2011, 19:00
Group A

ZeBastian - turtoise007 0-0

http://imageshack.us/photo/my-images/263/92133403.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/267/55133682.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/710/52153199.png/

turtoise007 - ZeBastian 2-2

http://imageshack.us/photo/my-images/12/96410180.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/31/35268112.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/94/81374029.png/

turtoise04
10-07-2011, 20:03
Evo tabele grupe A:

http://www.dodaj.rs/f/1k/10F/1MDY9whq/grupa-a.jpg

arnes86
10-07-2011, 21:46
Grupa C

arnes86 - Deni 2-1

Dobra i fer tekma..Opet po denija koban Pele kao i u onoj prvoj tekmi...sada skromno sa 2 gola:):):)


http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0623-12-10-01.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0623-12-10-01.jpg)http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_2150.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_2150.jpg)http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_1295.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_1295.jpg)

GrujaAcMilan
10-07-2011, 21:53
Gruja (France 96-00) vs Denii (Brazil 58-62) 6:2

http://www.dodaj.rs/t/v/FD/1UBJwLt9/pes6-2011-10-07-20-10-22.jpg (http://www.dodaj.rs/?v/FD/1UBJwLt9/pes6-2011-10-07-20-10-22.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/26/Hw/4W11z8Ct/pes6-2011-10-07-20-10-28.jpg (http://www.dodaj.rs/?26/Hw/4W11z8Ct/pes6-2011-10-07-20-10-28.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/1m/h0/30m5jyJv/pes6-2011-10-07-20-10-36.jpg (http://www.dodaj.rs/?1m/h0/30m5jyJv/pes6-2011-10-07-20-10-36.jpg)

Druga tekma

Denii vs Gruja 2:5

http://www.dodaj.rs/t/1x/Iy/4zhutB9C/pes6-2011-10-07-20-25-53.jpg (http://www.dodaj.rs/?1x/Iy/4zhutB9C/pes6-2011-10-07-20-25-53.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/3W/hk/286BUnjG/pes6-2011-10-07-20-26-03.jpg (http://www.dodaj.rs/?3W/hk/286BUnjG/pes6-2011-10-07-20-26-03.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2K/FX/2kdlza5c/pes6-2011-10-07-20-26-10.jpg (http://www.dodaj.rs/?2K/FX/2kdlza5c/pes6-2011-10-07-20-26-10.jpg)

U prvoj tekmi skoro svi kljucni igraci neraspolozeni... Tako da je morao Pires da uzme stvari u svoje "noge"... Zasluzene obe pobede po mom misljenju... Korektna i fer igra od strane Denia, srecno u narednim turnirima...

deniii
10-07-2011, 22:03
I arnes i gruja me totalno razbili,mada ja jos uvek igram za kladionoci,pa zato i 4tekme 4 poraze,salim se momci svaka cast vi igrate finale znam ja :)

talibanija
10-08-2011, 02:31
evo iz grupe B jos sto sam obecao da cu okaciti:

rkoMaaa vs Chupo 1-2

http://i52.tinypic.com/vevqtl.jpg
http://i56.tinypic.com/1551khx.jpg
http://i54.tinypic.com/25qqj4m.jpg

rkoMaaa vs Chupo 2-0

http://i54.tinypic.com/mbpwtt.jpg
http://i56.tinypic.com/2priww5.jpg
http://i52.tinypic.com/snoutf.jpg


nisam prosao grupu, ko me **** sam sam kriv, mada stvarno je bila grupa smrti :) srecno dalje ovima koji idu dalje, jel :) vidimo se na nekom sledecem kupu :)

CHUPO93
10-08-2011, 09:00
KO bude 3 iz grupe A nek mi se javi radi odigravanja 1/8 finala odnosno baraza za 1/4 finale .Hvala

bob015
10-08-2011, 11:30
bob015 vs. ZeBastian 2 - 0 (2. utakmica)
http://www.dodaj.rs/t/3V/WJ/3lMzHeIo/235235.jpg (http://www.dodaj.rs/?3V/WJ/3lMzHeIo/235235.jpg) http://www.dodaj.rs/t/D/10J/3lmS7tW3/4236346346.jpg (http://www.dodaj.rs/?D/10J/3lmS7tW3/4236346346.jpg) http://www.dodaj.rs/t/2I/Mq/1C0Xemw5/7967969.jpg (http://www.dodaj.rs/?2I/Mq/1C0Xemw5/7967969.jpg)

ZeBastian
10-08-2011, 11:32
Group A

ZeBastian - bob015 0-0

http://imageshack.us/photo/my-images/594/17047699.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/685/20499546.png/

bob015 - ZeBastian 2-0

http://imageshack.us/photo/my-images/705/81721900.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/32/18830937.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/9/94988797.png/

Sultan
10-08-2011, 12:19
Grupa C

1.mec Sultan-arnes86 1-2
http://img411.imageshack.us/img411/2599/pes62011100812483207.th.jpg (http://img411.imageshack.us/i/pes62011100812483207.jpg/)
http://img101.imageshack.us/img101/2470/pes62011100812483581.th.jpg (http://img101.imageshack.us/i/pes62011100812483581.jpg/)
http://img338.imageshack.us/img338/2817/pes62011100812484231.th.jpg (http://img338.imageshack.us/i/pes62011100812484231.jpg/)

2.mec arnes86-Sultan 3-4
http://img571.imageshack.us/img571/8344/pes62011100813052020.th.jpg (http://img571.imageshack.us/i/pes62011100813052020.jpg/)
http://img202.imageshack.us/img202/3933/pes62011100813052695.th.jpg (http://img202.imageshack.us/i/pes62011100813052695.jpg/)
http://img408.imageshack.us/img408/1456/pes62011100813053310.th.jpg (http://img408.imageshack.us/i/pes62011100813053310.jpg/)

Protivnik fer i korektan igrac.Mucio sam se sa njegovom ekipom najvise sa Peletom,prejak tip.U drugom mecu sam imao dobre pasove prema golu sto je rezultiralo golovima :D

bob015
10-08-2011, 12:33
Aleksandar777 vs. bob015 0-2 (1. utakmica)

ss:
http://www.dodaj.rs/t/e/mm/42XH3YSC/1.jpg (http://www.dodaj.rs/?e/mm/42XH3YSC/1.jpg) http://www.dodaj.rs/t/3M/j9/35p0X5JB/2.jpg (http://www.dodaj.rs/?3M/j9/35p0X5JB/2.jpg) http://www.dodaj.rs/t/3t/Wz/4KzhBS9F/3.jpg (http://www.dodaj.rs/?3t/Wz/4KzhBS9F/3.jpg)

arnes86
10-08-2011, 12:40
Grupa C

Propagandhy - arnes86 0-5

Imam ss samo do rezutata jer me je odmah izbacio i izgleda server ne radi....
Dobra i fer tekma....

http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-0813-27-13-23.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0813-27-13-23.jpg)

Mihajlo_KL
10-08-2011, 17:27
Ja se izvinjavam sto nisam uradio Update...Imao sam nekih obaveza al evo na brzinu cu sada.....

Mihajlo_KL
10-08-2011, 18:03
http://img528.imageshack.us/img528/8307/36956814.jpg

GrujaAcMilan
10-08-2011, 18:37
Mihajlo, zaboravio si moje 2 tekme... 6 - 0 - 0, gol razlika 36:9, i 18 bodova...

Mihajlo_KL
10-08-2011, 18:41
Mihajlo, zaboravio si moje 2 tekme... 6 - 0 - 0, gol razlika 36:9, i 18 bodova...

Desava se ;) Evo ispravio sam kod sebe ;)

Mihajlo_KL
10-08-2011, 18:46
Desava se ;) Evo ispravio sam kod sebe ;)

Pohvale za grupu B koja je odigrana kompletna...Oni cekaju svoje protivnike...
Grupa A i Grupa C pozurite malo.....
U Grupi D je ostao jos mec za prvo mjesto izmedju Shollyma i Nakalmikija...U toj grupi moja malenkost je treca na tabeli....

Ajd malo i ostale grupe da se aktiviraju...

bob015
10-08-2011, 18:59
neca1991 vs. bob015 2-3 (1.utakimca)

http://www.dodaj.rs/t/3W/Md/2F0XrUbp/1.jpg (http://www.dodaj.rs/?3W/Md/2F0XrUbp/1.jpg) http://www.dodaj.rs/t/20/X8/4o2n9R48/2.jpg (http://www.dodaj.rs/?20/X8/4o2n9R48/2.jpg) http://www.dodaj.rs/t/2J/bQ/3iQbUuUn/3.jpg (http://www.dodaj.rs/?2J/bQ/3iQbUuUn/3.jpg)

bob015 vs. neca1991 2-1 (2.utakmica)

http://www.dodaj.rs/t/O/z0/1YnY9OMn/4.jpg (http://www.dodaj.rs/?O/z0/1YnY9OMn/4.jpg) http://www.dodaj.rs/t/3z/fl/VKKcZBe/5.jpg (http://www.dodaj.rs/?3z/fl/VKKcZBe/5.jpg) http://www.dodaj.rs/t/2m/5w/lf4ah1c/6.jpg (http://www.dodaj.rs/?2m/5w/lf4ah1c/6.jpg)

nakalmiki
10-08-2011, 21:20
Pohvale za grupu B koja je odigrana kompletna...Oni cekaju svoje protivnike...
Grupa A i Grupa C pozurite malo.....
U Grupi D je ostao jos mec za prvo mjesto izmedju Shollyma i Nakalmikija...U toj grupi moja malenkost je treca na tabeli....

Ajd malo i ostale grupe da se aktiviraju...
Brate,mi smo odigrali to juce.Prelistaj malo bolje :D

11080
10-08-2011, 21:30
Мађарска 54-64 (komrad) - Француска 96-00 (Gruja) 1:4 ; 2-1

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0718-50-49-21.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0718-50-51-23.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0718-50-52-59.jpg

*Другу нисам сликао јер ми се појавио црн екран на крају текме, а Груји сам рек'о пре почетка да ћу сликати обе, тако да он није ни палио фрапс... Добио сам 2-1, Хидегкути и Цибор :ave:

Две тешке утакмице против немогућег Грује који игра као луд и + буде први на драфту :krsti. У првој сам повео и пропустио још 2-3 немогуће шансе. После тога poz:. Ову другу сам играо као да ми живот значи и добио некако уз доста среће. Французи физички ненормално јаки, одбрана лудница :)

П. С. И ја се придружујем оним опкладама да ће узети турнир :D

11080
10-08-2011, 22:58
Мађарска 54-64 (komrad) - Бразил 58-62 (Deniii) 5:0 ; 2-1

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0823-30-26-32.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0823-30-28-51.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0823-30-30-34.jpg

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0823-45-18-54.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0823-45-22-78.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0823-45-25-75.jpg

Прва текма много лакша за мене од друге, јако лоша расположења играча у обе. Дени је имао замерку на мој стил игре (4-3-3), ал' јбг, не може другачије са Мађарима који имају 10-ак, 15 центарфорова у екипи :D. Пеле немогућ, али лош у завршници, тако да 6 битних бодова иде мени. Денију све најбоље ;)

Lapi
10-08-2011, 23:21
Pohvale za grupu B koja je odigrana kompletna...Oni cekaju svoje protivnike...
Grupa A i Grupa C pozurite malo.....
U Grupi D je ostao jos mec za prvo mjesto izmedju Shollyma i Nakalmikija...U toj grupi moja malenkost je treca na tabeli....

Ajd malo i ostale grupe da se aktiviraju...


Grupa B:


1. PelemascaSD 19 (utakmica manje)
2. Chupo93 17
3. Lapi-11 16 (gol razlika+1)
4. talibanija 15
5. andelijafikret 10 (dve utakmice manje, gol razlika-1)
6. zorke 1 (tri utakmice manje)

:taz::1x::1left:

Aleksandar PES
10-09-2011, 10:44
Grupa A

bob015 - Aleksandar777 0-1

http://img38.imageshack.us/img38/1905/pes62011100911370079.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/38/pes62011100911370079.jpg/)http://img825.imageshack.us/img825/2792/pes62011100911370366.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/825/pes62011100911370366.jpg/)http://img24.imageshack.us/img24/2119/pes62011100911370638.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/24/pes62011100911370638.jpg/)

ja sam svoje utakmice zavrsio, sa svakim imam po poraz i pobedu
u nasoj grupi ostalo da bob odigra jos 4 tekme

arnes86
10-09-2011, 12:51
Grupa C

arnes86 - Propagandhy 4 - 2

http://img59.imageshack.us/img59/3360/pes62011100913333340.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/59/pes62011100913333340.jpg/)http://img412.imageshack.us/img412/3947/pes62011100913335306.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/412/pes62011100913335306.jpg/)http://img17.imageshack.us/img17/121/pes62011100913335629.th.jpg (http://imageshack.us/photo/my-images/17/pes62011100913335629.jpg/)

Fico
10-09-2011, 15:31
http://www.dodaj.rs/t/40/lB/3c9Ev9To/pes6-2011-10-09-16-21-19.jpg (http://www.dodaj.rs/?40/lB/3c9Ev9To/pes6-2011-10-09-16-21-19.png) http://www.dodaj.rs/t/3u/JP/3QuQsEuH/pes6-2011-10-09-16-21-24.jpg (http://www.dodaj.rs/?3u/JP/3QuQsEuH/pes6-2011-10-09-16-21-24.png) http://www.dodaj.rs/t/2A/qU/2lOblPGS/pes6-2011-10-09-16-21-29.jpg (http://www.dodaj.rs/?2A/qU/2lOblPGS/pes6-2011-10-09-16-21-29.png) Ovo je drugi mec. S obziro mda sam prvi izgubio i drugi remizirao, oprastam se od ovog turnira. Zelim puno srece ovim iz moje grupe i nek doguraju sto dalje. A 30PKE tebi sve cestitke na danasnjoj igri, vjerujem da si imao jaci tim da bi sigurno prosao dalje.

turtoise04
10-09-2011, 15:56
Zna li se da li su igrali ZeBastian i Dovla??

bob015
10-09-2011, 16:08
Ajde da igramo ja i ti
cekam te u treningu :)

Dovla
10-09-2011, 16:23
Nisu igrali cekam bob015 i Zebastiana da se jave.

Shollym
10-09-2011, 17:42
Ajde da igramo ja i ti
cekam te u treningu :)
to se radi preko msn-a

Mihajlo_KL
10-09-2011, 17:49
Evo nekih parova.. 1/8

http://img542.imageshack.us/img542/3341/85314492.jpg

bob015
10-09-2011, 17:57
jeste kad je online na msn-u. Nije me jos ni prihvatio. :)

Vlado vs. bob015 2-5 (1. utakmica)

http://www.dodaj.rs/t/13/wa/1IpEqZ0D/141241.jpg (http://www.dodaj.rs/?13/wa/1IpEqZ0D/141241.jpg) http://www.dodaj.rs/t/2W/d4/3Qp8KqLe/51351251.jpg (http://www.dodaj.rs/?2W/d4/3Qp8KqLe/51351251.jpg) http://www.dodaj.rs/t/E/tT/4wLiSJsL/51235125152.jpg (http://www.dodaj.rs/?E/tT/4wLiSJsL/51235125152.jpg)

bob015 vs. Vlado 2-0 (2.utakmica)

http://www.dodaj.rs/t/26/pH/1nEctytm/235235253.jpg (http://www.dodaj.rs/?26/pH/1nEctytm/235235253.jpg) http://www.dodaj.rs/t/c/gk/2mIlc0Ck/5135236263263.jpg (http://www.dodaj.rs/?c/gk/2mIlc0Ck/5135236263263.jpg) http://www.dodaj.rs/t/3H/sa/R32x3al/623623626.jpg (http://www.dodaj.rs/?3H/sa/R32x3al/623623626.jpg)
Interesuje me jos ima li veze to da je fraps ukljucen kad se igra ili ne, a sada da se malo pohvalim prvi sam u grupi sa 6 pobjeda 1 nerjesenim i 1 porazom gol razlika 16:6 :)

Mihajlo_KL
10-09-2011, 18:41
Interesuje me jos ima li veze to da je fraps ukljucen kad se igra ili ne,

Zavisi kakav imas komp...Ako ti je slabija konfiguracija iskljuci fraps zbog sjeckanja protivniku

simospremo
10-09-2011, 18:54
http://www.dodaj.rs/t/40/lB/3c9Ev9To/pes6-2011-10-09-16-21-19.jpg (http://www.dodaj.rs/?40/lB/3c9Ev9To/pes6-2011-10-09-16-21-19.png) http://www.dodaj.rs/t/3u/JP/3QuQsEuH/pes6-2011-10-09-16-21-24.jpg (http://www.dodaj.rs/?3u/JP/3QuQsEuH/pes6-2011-10-09-16-21-24.png) http://www.dodaj.rs/t/2A/qU/2lOblPGS/pes6-2011-10-09-16-21-29.jpg (http://www.dodaj.rs/?2A/qU/2lOblPGS/pes6-2011-10-09-16-21-29.png) Ovo je drugi mec. S obziro mda sam prvi izgubio i drugi remizirao, oprastam se od ovog turnira. Zelim puno srece ovim iz moje grupe i nek doguraju sto dalje. A 30PKE tebi sve cestitke na danasnjoj igri, vjerujem da si imao jaci tim da bi sigurno prosao dalje.

http://www.dodaj.rs/t/1b/U/28SfIl9F/screenhunter01-oct-09-16.jpg (http://www.dodaj.rs/?1b/U/28SfIl9F/screenhunter01-oct-09-16.gif)
http://www.dodaj.rs/t/4/tr/2Vpjklpp/screenhunter02-oct-09-16.jpg (http://www.dodaj.rs/?4/tr/2Vpjklpp/screenhunter02-oct-09-16.gif)
http://www.dodaj.rs/t/28/Xs/2O0d9NSt/screenhunter03-oct-09-16.jpg (http://www.dodaj.rs/?28/Xs/2O0d9NSt/screenhunter03-oct-09-16.gif)

evo i prve utakmice:

Hrvatska 96-98 - USSR 86-90 1:2

mislim da sam odigrao odbranu perfektno, Fico dobar igrac. Vidimo se u ligi kad pocne. Ostala mi je jos jedna utakmica sa PelemascaSD, igram za cast USSR bez sanse i za 5. mesto u grupi. :1kocka:

Shollym
10-09-2011, 18:56
a sada da se malo pohvalim prvi sam u grupi sa 6 pobjeda 1 nerjesenim i 1 porazom gol razlika 16:6 :)
nisam ni sumnjao, opravdao si status nosioca ;)
jedva cekam neki duel protiv tebe :)
p.s. Mihajlo ako moze tabele i kostur 1/8 :ave:

GrujaAcMilan
10-09-2011, 19:56
Grupa C:

Propagandhy (Spain 62-66) vs Gruja (France 96-00) 0:7
http://www.dodaj.rs/t/2Q/Ys/3BJDPGEX/pes6-2011-10-09-20-28-33.jpg (http://www.dodaj.rs/?2Q/Ys/3BJDPGEX/pes6-2011-10-09-20-28-33.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/40/GH/2ItOOdVC/pes6-2011-10-09-20-28-40.jpg (http://www.dodaj.rs/?40/GH/2ItOOdVC/pes6-2011-10-09-20-28-40.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2n/lg/wlfSoCR/pes6-2011-10-09-20-28-47.jpg (http://www.dodaj.rs/?2n/lg/wlfSoCR/pes6-2011-10-09-20-28-47.jpg)

druga tekma:
Gruja vs Propagandhy 8:1

http://www.dodaj.rs/t/1z/BF/434osgHZ/pes6-2011-10-09-20-45-58.jpg (http://www.dodaj.rs/?1z/BF/434osgHZ/pes6-2011-10-09-20-45-58.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/1s/QW/xogZzIJ/pes6-2011-10-09-20-46-04.jpg (http://www.dodaj.rs/?1s/QW/xogZzIJ/pes6-2011-10-09-20-46-04.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/3o/5i/4xVaxp9K/pes6-2011-10-09-20-46-11.jpg (http://www.dodaj.rs/?3o/5i/4xVaxp9K/pes6-2011-10-09-20-46-11.jpg)

Obe tekme pobedio zasluzeno sto se vidi i po rezultatu... Prvi sam u grupi sa 9 pobeda i 1 izgubljenim, gol razlika 56:13... Propagandhy zelim ti sve najbolje u narednim turnirima... :)

11080
10-09-2011, 20:55
Мађарска 54-64 (komrad) - Југославија 90 (Sultan) 6:0 ; 4:0

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0921-22-56-21.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0921-22-58-09.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0921-23-00-01.jpg

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0921-41-31-98.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0921-41-33-50.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0921-41-36-90.jpg

Две заслужене победе објективно јаче Мађарске. Султану желим срећу даље ;)

turtoise04
10-09-2011, 21:30
turtoise007 - bob015 2-1 (1. mec)

http://www.dodaj.rs/t/1d/kl/1AHNDZzf/pes6-2011-10-09-21-28-32.jpg (http://www.dodaj.rs/?1d/kl/1AHNDZzf/pes6-2011-10-09-21-28-32.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/l/So/vnJQcgj/pes6-2011-10-09-21-28-37.jpg (http://www.dodaj.rs/?l/So/vnJQcgj/pes6-2011-10-09-21-28-37.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/3d/IZ/2YDbHJcv/pes6-2011-10-09-21-28-43.jpg (http://www.dodaj.rs/?3d/IZ/2YDbHJcv/pes6-2011-10-09-21-28-43.jpg)

bob015 - turtoise007 2-2 (2. mec)

http://www.dodaj.rs/t/D/Br/4xWIFjfp/pes6-2011-10-09-21-46-10.jpg (http://www.dodaj.rs/?D/Br/4xWIFjfp/pes6-2011-10-09-21-46-10.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/U/Rn/3rUnHUJ/pes6-2011-10-09-21-46-14.jpg (http://www.dodaj.rs/?U/Rn/3rUnHUJ/pes6-2011-10-09-21-46-14.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/3Z/Fb/4c1KrPeI/pes6-2011-10-09-21-46-24.jpg (http://www.dodaj.rs/?3Z/Fb/4c1KrPeI/pes6-2011-10-09-21-46-24.jpg)

Da nisam dobio bar jednu od ove dve mislim da bi prolaz dosao u pitanje. Ovako idem dalje sigurno a bob015 je pokazao da je dobar igrac i bice tesko njegovim protivnicima u daljim fazama...

TABELA:

bob015 - 20 bodova
turtoise007 - 16
Aleksandar777 - 15
Dovla - 10
ZeBastian - 9
neksi1991 - 9

jos treba da odigraju ZeBastian i Dovla te dve tekme i to je to sto se tice A grupe

11080
10-09-2011, 22:27
Мађарска 54-64 (komrad) - Шпанија 62-66 (propagandhy) 7:0 ; 5:0

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0922-45-35-09.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0922-45-36-87.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0922-45-38-40.jpg

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0923-15-08-98.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0923-15-11-59.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-0923-15-13-15.jpg

Ударио Пушкаш на Пушкаша :D! Ипак је бољи био док је играо у својој домовини ;)

Ја сам своје завршио, 9 - 0 - 1 скор, 41-9 гол разлика, али то није довољно да будем први јер Груја човек није нормалан :D. Чекам Михајла у баражу ;)

Pelemasca
10-09-2011, 23:22
ma madjari i ovi francuzi ne daj boze.... ovi madjari starii svi u fulu ,znam te pushko kad si pishtolj bila :)
evo moja zavrshna tekma
http://www.dodaj.rs/t/e/Bf/4uKKOgJa/pes6-2011-10-09-23-17-53.jpg (http://www.dodaj.rs/?e/Bf/4uKKOgJa/pes6-2011-10-09-23-17-53.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1V/36/2uN1F3JG/pes6-2011-10-09-23-17-56.jpg (http://www.dodaj.rs/?1V/36/2uN1F3JG/pes6-2011-10-09-23-17-56.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1v/R4/2iNy2pcL/pes6-2011-10-09-23-18-00.jpg (http://www.dodaj.rs/?1v/R4/2iNy2pcL/pes6-2011-10-09-23-18-00.jpg)
na kraju su se Rusi uigrali ali kasno... Brazil kao Brazil :)

Shollym
10-10-2011, 06:32
Evo nekih parova.. 1/8

http://img542.imageshack.us/img542/3341/85314492.jpg
1A = bob015
2A = Turtoise zbog boljeg medjusobnog duela sa Dovlom, mozes da igras 1/8
3A ce biti poznat posle poslednjeg dvomeca Dovle

Mihajlo_KL
10-10-2011, 08:16
Evo konacnih tabela svih grupa kao i parova 1/8

http://img402.imageshack.us/img402/9739/45766348.jpg

U grupi A ostala tekma izmedju ZeBastiana i Dovle koja ce odluciti o 3 mjestu u ovoj grupi

http://img441.imageshack.us/img441/6364/13508760.jpg

Lapi
10-10-2011, 09:55
Izvinjavam se sto dovodim u pitanje odluke zvanicnih organa:o. Tri puta sam Chupi93 izbrojao 17 bodova. Prema tome je on drugi u grupi B.

Dovla
10-10-2011, 10:21
Izvinite da pitam samo nesto. Imam jos dve utakmice sa ZeBastian-om i u slucaju obe pobede imao bih bodova isto kao i Turtoise007. Da li se onda gleda medjusobni skor ili gol razlika?! Posto je vec upisano da je on prosao.

Shollym
10-10-2011, 10:37
Izvinjavam se sto dovodim u pitanje odluke zvanicnih organa:o. Tri puta sam Chupi93 izbrojao 17 bodova. Prema tome je on drugi u grupi B.
neka promeni mihajlo ako je tako

Izvinite da pitam samo nesto. Imam jos dve utakmice sa ZeBastian-om i u slucaju obe pobede imao bih bodova isto kao i Turtoise007. Da li se onda gleda medjusobni skor ili gol razlika?! Posto je vec upisano da je on prosao.
prvo medjusobno, ako dobijes obe bices treci.

11080
10-10-2011, 11:52
Мађарска 54-64 (komrad) - Италија 88-94 (Mihajlo_KL) 3:0 ; 0:0 ; 1-2 ; ?

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1011-46-39-56.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1011-46-41-67.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1011-46-43-48.jpg

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-01-35-15.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-01-37-14.jpg

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-16-30-67.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-16-32-53.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-16-33-75.jpg

Прва текма најотворенија, највише шанси, шутева итд. Италија углавном нападала, Мађари стрпљивом игром из контри стижу до 3 гола и прве победе. Друга текма доноси нову тактику Италије, која прелази са 4-3-3 на 5-4-1 и потпуно затваре све прилазе голу. Истина, ни они нису били опасни по гол. Трећа текма, тактика иста али овај пут уз срећно вођство после корнера и одличног шута Албертинија. У другом полувремену враћам једну безопасну лопту голману који се само склонио са гола, за вођство Италије од 2:0 (не знам је л' ми дугме заболо ил' је нешто друго, човек се једноставно склонио :)). Хидегкути постиже утешан гол, који није морао бити утешан да је Пушкаш био присебнији и да се, наравно, који минут раније голман није склонио... Последња, четврта текма до полувремена тврда, 0:0, па је изаш'о црн екран, те смо кренули нову од 5 мин, на почетку које постижем гол, али Михајло каже да је страшно лаговало (до тада су све 3 текме ишле к'о по лоју, можда је нешто до сервера...), па смо решили да пробамо касније. Окачићу и те ѕѕ-ове кад завршимо ;)

arnes86
10-10-2011, 12:18
Shollym - arnes86 1-5; 1-2 ;

Prva tekma rijesena inspiracijom Pele-a koji je postigao 4 pogodtka...

Druga tekma obiljezio je sjajan gol od strane Shollyma..Bomba sa nekih 25 m u raslje...Svaka cast za pogodak..I onda u sudijskoj nadoknadi moja lopta i izbacuje me sa servera...Srecno na sledecim turnirima Shollym...

Fer i korektne tekme....

SS prva tekma :

http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-1012-51-12-73.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-51-12-73.jpg)http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-1012-51-15-64.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-51-15-64.jpg)http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-1012-51-18-15.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-51-18-15.jpg)


SS druga tekma :

http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-1013-09-20-01.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1013-09-20-01.jpg)http://img4.imagetitan.com/img4/small/1/1_pes62011-10-1013-09-22-32.jpg (http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1013-09-22-32.jpg)

Shollym
10-10-2011, 12:22
zasluzen prolaz, cestitam. malo sam potcenio Pele-a u prvoj, u drugoj primim gol na odbitak posle slobodnjaka i posle iz kornera, dzabe da igram kad me ovi moji ne slusaju, hvala ti sto si mi skratio muke i srecno u nastavku turnira :)

CHUPO93
10-10-2011, 12:35
Ja msm da sam 2 , al meni je svejedno , samo recite sa kim treba da igram :) da zavrsim to da ne cekaju ovi u 1/4 finalu

turtoise04
10-10-2011, 13:09
ja imam skor 4 4 2 a ne 5 1 4 :D i vidim da je CHUP093 drugi u grupi a to znaci da onda ne igram sa njim u 1/8 nego sa Lapi- jem. Ispravite to :D

Shollym
10-10-2011, 13:21
ja imam skor 4 4 2 a ne 5 1 4 :D i vidim da je CHUP093 drugi u grupi a to znaci da onda ne igram sa njim u 1/8 nego sa Lapi- jem. Ispravite to :D
onda ti igraj sa Lapijem, a Chupo neka ceka 3. iz grupe A

Mihajlo_KL
10-10-2011, 15:31
ja imam skor 4 4 2 a ne 5 1 4 :D i vidim da je CHUP093 drugi u grupi a to znaci da onda ne igram sa njim u 1/8 nego sa Lapi- jem. Ispravite to :D

Moja je greska sto sam ja mislio da se igraju po 8 utakmica kao u mojoj grupi al kod drugih grupa je po 6 ekipa ;) Ispravicu parove.Мађарска 54-64 (komrad) - Италија 88-94 (Mihajlo_KL) 3:0 ; 0:0 ; 1-2 ; ?

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1011-46-39-56.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1011-46-41-67.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1011-46-43-48.jpg

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-01-35-15.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-01-37-14.jpg

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-16-30-67.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-16-32-53.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-16-33-75.jpg

Прва текма најотворенија, највише шанси, шутева итд. Италија углавном нападала, Мађари стрпљивом игром из контри стижу до 3 гола и прве победе. Друга текма доноси нову тактику Италије, која прелази са 4-3-3 на 5-4-1 и потпуно затваре све прилазе голу. Истина, ни они нису били опасни по гол. Трећа текма, тактика иста али овај пут уз срећно вођство после корнера и одличног шута Албертинија. У другом полувремену враћам једну безопасну лопту голману који се само склонио са гола, за вођство Италије од 2:0 (не знам је л' ми дугме заболо ил' је нешто друго, човек се једноставно склонио :)). Хидегкути постиже утешан гол, који није морао бити утешан да је Пушкаш био присебнији и да се, наравно, који минут раније голман није склонио... Последња, четврта текма до полувремена тврда, 0:0, па је изаш'о црн екран, те смо кренули нову од 5 мин, на почетку које постижем гол, али Михајло каже да је страшно лаговало (до тада су све 3 текме ишле к'о по лоју, можда је нешто до сервера...), па смо решили да пробамо касније. Окачићу и те ѕѕ-ове кад завршимо ;)

Posle tog prekida na poluvremenu 4 tekme kad smo namjestili da igramo po 5 min strasno je lagovalo...U prvoj napadu si dao gol nisam stigao ranije da ti kazem da je ogroman lag...Do tada fer i korektno sve...Odigracemo danas na moj host to drugo poluvremeUpdate...Evo parova 1/8 kao i 1/4

http://img5.imageshack.us/img5/4703/24875115.jpg

Pelemasca
10-10-2011, 15:57
1/4 World Cup
PelemascaSD vs Arnes86
Brazil vs Brazil
http://www.dodaj.rs/t/14/NT/JUve02i/pes6-2011-10-10-16-18-05.jpg (http://www.dodaj.rs/?14/NT/JUve02i/pes6-2011-10-10-16-18-05.jpg) http://www.dodaj.rs/t/39/tW/1MmLEiFy/pes6-2011-10-10-16-18-12.jpg (http://www.dodaj.rs/?39/tW/1MmLEiFy/pes6-2011-10-10-16-18-12.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1Q/A2/xsPD7un/pes6-2011-10-10-16-18-19.jpg (http://www.dodaj.rs/?1Q/A2/xsPD7un/pes6-2011-10-10-16-18-19.jpg)
prva utakmica,po meni imao sam vishe shansi za pobedu uli to nije uvek merilo,fer i korektna igra protivnika,uglavnom se ide na Pele-a ovu je on dobio

Pelemasca
10-10-2011, 16:02
http://www.dodaj.rs/t/p/Rj/1CQpixFk/pes6-2011-10-10-16-35-53.jpg (http://www.dodaj.rs/?p/Rj/1CQpixFk/pes6-2011-10-10-16-35-53.jpg) http://www.dodaj.rs/t/3b/sN/43eGtUMO/pes6-2011-10-10-16-35-59.jpg (http://www.dodaj.rs/?3b/sN/43eGtUMO/pes6-2011-10-10-16-35-59.jpg) http://www.dodaj.rs/t/22/92/4wXs2Xyk/pes6-2011-10-10-16-36-14.jpg (http://www.dodaj.rs/?22/92/4wXs2Xyk/pes6-2011-10-10-16-36-14.jpg)
u Drugoj utakmici sve dolazi na svoje mesto,posle klizeceg u 16m i samo zutog kartona za stare Brazilce :) precizni smo bili,s tim shto mi je zaboo pes dok sam izvodio penal zastala slika u sl trenutku vidim radost,fora je da mi nisu rachunali taj gol,barem kod mene nije pisao,kod Arnesa jeste,malo sam se uplashio,u ostatku utakmice igrali smo svoju igru i doshli do veoma vazne pobede ,Pele o5 se nije video... a jak je kao stoka trchi gura se ali imamo mi lek za to :)

Pelemasca
10-10-2011, 16:06
shta reci za trecu utakmicu JAKO ILI NIKAKO.... Arnes kaze da mu je lagovalo,meni nije toliko,tj uobichajeno....
http://www.dodaj.rs/t/m/BV/1Pts7Ylx/pes6-2011-10-10-16-51-34.jpg (http://www.dodaj.rs/?m/BV/1Pts7Ylx/pes6-2011-10-10-16-51-34.jpg) http://www.dodaj.rs/t/29/XK/2xl8Hhl6/pes6-2011-10-10-16-51-38.jpg (http://www.dodaj.rs/?29/XK/2xl8Hhl6/pes6-2011-10-10-16-51-38.jpg) http://www.dodaj.rs/t/9/s/2M7nOIfw/pes6-2011-10-10-16-51-50.jpg (http://www.dodaj.rs/?9/s/2M7nOIfw/pes6-2011-10-10-16-51-50.jpg)
idemo dalje zadovoljni smo svojom igrom

11080
10-10-2011, 16:56
Мађарска 54-64 (komrad) - Италија 88-94 (Mihajlo_KL) 3:0 ; 0:0 ; 1-2 ; ?

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1011-46-39-56.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1011-46-41-67.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1011-46-43-48.jpg

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-01-35-15.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-01-37-14.jpg

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-16-30-67.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-16-32-53.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1012-16-33-75.jpg

Прва текма најотворенија, највише шанси, шутева итд. Италија углавном нападала, Мађари стрпљивом игром из контри стижу до 3 гола и прве победе. Друга текма доноси нову тактику Италије, која прелази са 4-3-3 на 5-4-1 и потпуно затваре све прилазе голу. Истина, ни они нису били опасни по гол. Трећа текма, тактика иста али овај пут уз срећно вођство после корнера и одличног шута Албертинија. У другом полувремену враћам једну безопасну лопту голману који се само склонио са гола, за вођство Италије од 2:0 (не знам је л' ми дугме заболо ил' је нешто друго, човек се једноставно склонио :)). Хидегкути постиже утешан гол, који није морао бити утешан да је Пушкаш био присебнији и да се, наравно, који минут раније голман није склонио... Последња, четврта текма до полувремена тврда, 0:0, па је изаш'о црн екран, те смо кренули нову од 5 мин, на почетку које постижем гол, али Михајло каже да је страшно лаговало (до тада су све 3 текме ишле к'о по лоју, можда је нешто до сервера...), па смо решили да пробамо касније. Окачићу и те ѕѕ-ове кад завршимо ;)

Завршена и 4. утакмица, победа Мађарске од 3-1. Није успео Михајло да задржи Цибора, који овај турнир игра као да је рођен '89-е, а не '29-е :). Један од најбољих напада икад је успео да прође вероватно најбољу одбрану икад. Михајла чекам на неком од наредних турнира ;)

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1017-41-44-98.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1017-41-59-62.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1017-42-00-92.jpg

Mihajlo_KL
10-10-2011, 18:23
Jednostavno protiv ekipe koja ima 3 odlicna napadaca se nije moglo...Ja ne znam igrati sa 5 u odbrani tako da nisam ni pokusavao....A i taj stil igre koji ti forsiras po bokovima odavno nisam igrao jer ne igramo u CTL tako...Medjutim sasvim zasluzeno si prosao dalje i srecno ti u nastavku


http://img197.imageshack.us/img197/1388/99129920.png

Mihajlo_KL
10-11-2011, 12:32
Sta je sa utakmicom izmedju Zebastiana i Dovle? To je odlucujuca utakmica a ostali ispastaju......Ajmo brze malo

Dovla
10-11-2011, 12:34
ZeBastian, when you can play? I go to school in the afternoon. I have a night training to 23h.

Pokusavam da ga nadjem. Citavo jutro sam bio online. Nije se pojavio, sada idem u skolu jedino navece posle 23h kada dodjem s treninga.

Lapi
10-11-2011, 13:13
Jos jedan uspeh iz kategorije otvaranja neba:blush:


1\8 finala: Turtoise007 vs Lapi-11


Prvi mec: 4:1
http://www.dodaj.rs/t/1M/RW/35n13czc/pes6-2011-10-11-12-32-44.jpg (http://www.dodaj.rs/?1M/RW/35n13czc/pes6-2011-10-11-12-32-44.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3l/K8/29grYMjr/pes6-2011-10-11-12-32-48.jpg (http://www.dodaj.rs/?3l/K8/29grYMjr/pes6-2011-10-11-12-32-48.jpg)http://www.dodaj.rs/t/X/rL/1wPrdweC/pes6-2011-10-11-12-32-51.jpg (http://www.dodaj.rs/?X/rL/1wPrdweC/pes6-2011-10-11-12-32-51.jpg)


Drugi mec: 1:2
http://www.dodaj.rs/t/3Z/df/xo29Eam/pes6-2011-10-11-12-49-52.jpg (http://www.dodaj.rs/?3Z/df/xo29Eam/pes6-2011-10-11-12-49-52.jpg)http://www.dodaj.rs/t/2N/dv/iIaKeFK/pes6-2011-10-11-12-49-57.jpg (http://www.dodaj.rs/?2N/dv/iIaKeFK/pes6-2011-10-11-12-49-57.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3Z/5T/4idFPMph/pes6-2011-10-11-12-50-02.jpg (http://www.dodaj.rs/?3Z/5T/4idFPMph/pes6-2011-10-11-12-50-02.jpg)


Treci mec: 1:1
http://www.dodaj.rs/t/2p/iW/4poPmvjp/pes6-2011-10-11-13-17-49.jpg (http://www.dodaj.rs/?2p/iW/4poPmvjp/pes6-2011-10-11-13-17-49.jpg)http://www.dodaj.rs/t/k/gY/oheIzfL/pes6-2011-10-11-13-17-53.jpg (http://www.dodaj.rs/?k/gY/oheIzfL/pes6-2011-10-11-13-17-53.jpg)http://www.dodaj.rs/t/N/86/1jU9o4Nt/pes6-2011-10-11-13-17-56.jpg (http://www.dodaj.rs/?N/86/1jU9o4Nt/pes6-2011-10-11-13-17-56.jpg)

Cetvrti mec: 3:3 penali 1:3
http://www.dodaj.rs/t/11/11J/1y0PFKXN/pes6-2011-10-11-13-41-32.jpg (http://www.dodaj.rs/?11/11J/1y0PFKXN/pes6-2011-10-11-13-41-32.jpg)http://www.dodaj.rs/t/3H/8A/4tkfZmN/pes6-2011-10-11-13-41-48.jpg (http://www.dodaj.rs/?3H/8A/4tkfZmN/pes6-2011-10-11-13-41-48.jpg)http://www.dodaj.rs/t/1h/eA/2Lf5iLp3/pes6-2011-10-11-13-41-54.jpg (http://www.dodaj.rs/?1h/eA/2Lf5iLp3/pes6-2011-10-11-13-41-54.jpg)


Steta za Turtoaza, bio je bolji, ali nepobedjuje uvek bolji. Sreca i ovoga puta na mojoj strani.

11080
10-11-2011, 13:44
Мађарска 54-64 (komrad) - Данска 84-92 (bob015) 3:2 ; 4-2

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1114-12-31-87.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1114-12-34-04.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1114-12-35-46.jpg

http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1114-27-45-65.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1114-27-48-29.jpg
http://img4.imagetitan.com/img.php?image=1_pes62011-10-1114-27-49-60.jpg

Пролазе Мађари и незгодне Данце, не превише убедљиво али ипак довољно. Обе утакмице сличне, напади Мађарске и контре Данаца који су се ослањали на браћу Лаудруп, а посебно на млађег Брајана који је постигао све голове за скандинавце. Ипак, Пушкаш и екипа долазе до две победе и воде Мађаре у 1/2 финала. Треба истаћи и да је Шмајхел бранио немогуће ствари, док је мој голман служио угланом за извођење гол-аута :)... Бобоу срећно на следећим турнирима ;).

bob015
10-11-2011, 13:52
:D treba nac dobru tresku pa se zaklat. Poludio sam drugu utakmicu. Vodim 2-1 i smajhel maniti dodaje loptu i protrcaje iako nisam drzao L1 i pogrjesi mi 2 igrac pa primi gol na prazan go :D. 2-2 i onda lik prodje uz korner liniju doda u sredinu i sam ga sebi zabijem. :D 3-2 Mnogo srece si imao. Srecno u nastavku.

Shollym
10-11-2011, 14:28
ZeBastian, when you can play? I go to school in the afternoon. I have a night training to 23h.

Pokusavam da ga nadjem. Citavo jutro sam bio online. Nije se pojavio, sada idem u skolu jedino navece posle 23h kada dodjem s treninga.
OVO VAZI ZA SVE:
Saljite offline poruke na MSN, nema veze ako neko nije online, videce kad se konektuje.
MSN ne sluzi da cekate da se obojica nadjete online, vec da se dogovorite kada cete moci biti online.

turtoise04
10-11-2011, 14:40
Imao si bas mnogo srece al sta je tu je. Mogu samo sebe da krivim... Srecno s Grujom :D

GrujaAcMilan
10-12-2011, 14:35
1/4 finale

Gruja (france 96-00) vs Lapi-11 (Argentina 94-98) 2:1 ; 3:1

http://www.dodaj.rs/t/e/Sk/3l8mRu6v/pes6-2011-10-12-15-11-38.jpg (http://www.dodaj.rs/?e/Sk/3l8mRu6v/pes6-2011-10-12-15-11-38.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2u/Z4/25vbUrWi/pes6-2011-10-12-15-11-44.jpg (http://www.dodaj.rs/?2u/Z4/25vbUrWi/pes6-2011-10-12-15-11-44.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/10/XJ/1sP9FP2y/pes6-2011-10-12-15-11-49.jpg (http://www.dodaj.rs/?10/XJ/1sP9FP2y/pes6-2011-10-12-15-11-49.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/20/Mp/1KteCPap/pes6-2011-10-12-15-29-19.jpg (http://www.dodaj.rs/?20/Mp/1KteCPap/pes6-2011-10-12-15-29-19.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2L/Kp/3uSUf3wz/pes6-2011-10-12-15-29-25.jpg (http://www.dodaj.rs/?2L/Kp/3uSUf3wz/pes6-2011-10-12-15-29-25.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/Q/IO/1GoYkj7B/pes6-2011-10-12-15-29-35.jpg (http://www.dodaj.rs/?Q/IO/1GoYkj7B/pes6-2011-10-12-15-29-35.jpg)

Dobre obe tekme... Lapi dobro odigro, ali nije ga htelo, imao je dosta dobrih sansi... Ja sto sam imao to sam i iskoristio, i posle svega idem u polufinale na pelemascu... Lapi gg i srecno na narednim turnirima... :)

Lapi
10-12-2011, 14:56
Kraj bajke.

Protiv fenomenalnog Gruje vise od casnog poraza se nije ni moglo. Generalno zadovoljan sam pruzenim partijama.

Da neduzim. Sve pohvale, za pruzene partije i organizaciju meceva, kompletnoj grupi B, Turtoazu i Gruji...

Pelemasca
10-12-2011, 15:47
stiglo se do zavrshnice turnira,malo po malo sakupljamo bodove :) vishe se nije moglo,pruzili smo maximum i to je to..zadovoljni smo igrom,protivnici bili ok,idemo dalje u nove pobede :)
1/2 Pelemasca vs Gruja
http://www.dodaj.rs/t/1x/d4/3nq5ueZg/pes6-2011-10-12-16-08-38.jpg (http://www.dodaj.rs/?1x/d4/3nq5ueZg/pes6-2011-10-12-16-08-38.jpg) http://www.dodaj.rs/t/5/jJ/40Ky0RAl/pes6-2011-10-12-16-08-41.jpg (http://www.dodaj.rs/?5/jJ/40Ky0RAl/pes6-2011-10-12-16-08-41.jpg) http://www.dodaj.rs/t/3Y/BK/ZSWbo8y/pes6-2011-10-12-16-08-44.jpg (http://www.dodaj.rs/?3Y/BK/ZSWbo8y/pes6-2011-10-12-16-08-44.jpg)
mnogo shansi,mnogo prilika,lepo sam otvorio ovo polufinale a loshe ga zavrshio :) sve u svemu Gruja zasluzio finale ( ima da se nacheka da ga odigra :) )

GrujaAcMilan
10-12-2011, 15:59
Ss-ovi koji nedostaju za preostale 2 tekme...

Gruja vs Pelemasca 3:2 ; 3:1

http://www.dodaj.rs/t/2N/1K/1l65Smsu/pes6-2011-10-12-16-25-39.jpg (http://www.dodaj.rs/?2N/1K/1l65Smsu/pes6-2011-10-12-16-25-39.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/J/nQ/470ZUI3E/pes6-2011-10-12-16-25-45.jpg (http://www.dodaj.rs/?J/nQ/470ZUI3E/pes6-2011-10-12-16-25-45.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/B/WJ/J4LGohQ/pes6-2011-10-12-16-25-52.jpg (http://www.dodaj.rs/?B/WJ/J4LGohQ/pes6-2011-10-12-16-25-52.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/a/Xx/4Zxt568y/pes6-2011-10-12-16-41-51.jpg (http://www.dodaj.rs/?a/Xx/4Zxt568y/pes6-2011-10-12-16-41-51.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/1o/qO/iakz74g/pes6-2011-10-12-16-41-57.jpg (http://www.dodaj.rs/?1o/qO/iakz74g/pes6-2011-10-12-16-41-57.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2H/ZA/1YVnJQhi/pes6-2011-10-12-16-42-03.jpg (http://www.dodaj.rs/?2H/ZA/1YVnJQhi/pes6-2011-10-12-16-42-03.jpg)

Mnogo lude i dobre tekme, prilike na sve strane... Namucio sam se opasno da bih ga dobio, mada mislim da je on vise zasluzio finale... Toliko me je htelo da je to bilo nenormalno... u trecoj tekmi, 2 puta sutira i 2 puta se odbija od precke i stoji na liniji... i odma u sledecem napadu daje autogol... toliko o tome koliko me je htelo... :) Pele svaka cast na odigranom polufinalu, cekam te u narednim turnirima i srecno... A ja cu Boga mi da se nacekam da odigram finale :DDD

CHUPO93
10-12-2011, 15:59
Ovi stigli do finala , a kad li cu ja 1/8 finala zavrsiti bog sami zna , i Shollym :)

Pelemasca
10-12-2011, 16:16
Grujo tu smo mi,uvek u 1/4,1/2 stalno se srecemo...shta cemo kada igramo najbolje hi hi hi bla bla udri trchi cepaj,provociraj..ima da se nachekash Grujo do vikenda :) minimum :)

nakalmiki
10-12-2011, 16:21
Dajem predlog,da se rese sluzbenim rezultatima te tekme koje nisu odigrane,pa da se cepne nastavak takmicenja

GrujaAcMilan
10-12-2011, 16:23
Ali kad si mi napisao I'm sorry... xD Reko sad ima da te dobijem pa makar crko... hihihihi... cekam te na sledecem turu isto 1/4, 1/2 finale... :) Ako bude za vikend bice dobro :D

Lapi
10-12-2011, 16:32
Grujo tu smo mi,uvek u 1/4,1/2 stalno se srecemo...shta cemo kada igramo najbolje hi hi hi bla bla udri trchi cepaj,provociraj..ima da se nachekash Grujo do vikenda :) minimum :)Ali kad si mi napisao I'm sorry... xD Reko sad ima da te dobijem pa makar crko... hihihihi... cekam te na sledecem turu isto 1/4, 1/2 finale... :) Ako bude za vikend bice dobro :D


Veciti ShollymPes6 derbi u najavi.

Pelemasca
10-12-2011, 16:34
hi hi hi samo bahato :) Derbi Lapi nego shta... :) udriiiiiii

Mihajlo_KL
10-12-2011, 17:07
Dajem predlog,da se rese sluzbenim rezultatima te tekme koje nisu odigrane,pa da se cepne nastavak takmicenja

Upravu si....Dovla bi trebao otici dalje i igrati sa svojim protivnikom narednih...Al dok Shollym ne kaze nista od toga ;)

nakalmiki
10-12-2011, 17:19
Predlog je bio upucen shollymu :)

Shollym
10-12-2011, 19:25
pa do petka je bio dat rok da se odigra grupna faza, to je za 2 dana

GrujaAcMilan
10-12-2011, 19:29
Sta se vi bunite, ja cu ovde najvise da se nacekam... :D

Dovla
10-13-2011, 09:48
Sta da radim sa ZeBastianom?! Nije mi se javio a pisao sam mu i ovde i na MSN-u.

Aleksandar PES
10-13-2011, 12:10
i ja cekam da odigras sa njim pa da vidim da li sam ispao

Shollym
10-13-2011, 19:47
Sta da radim sa ZeBastianom?! Nije mi se javio a pisao sam mu i ovde i na MSN-u.
meni se danas javio na evo webu i rekao da ce odigrati sa tobom danas valjda, ako ga nema ni sutra onda si prosao 2 sluzbena rezultata posto je petak krajnji rok.

Aleksandar PES
10-13-2011, 19:58
to bas i ne bi bilo lepo da prodje tako

Shollym
10-13-2011, 20:43
takva su pravila, i na proslim turnirima se isto resavalo sluzbenim osim ako se neko ne javi da sacekamo npr 1 dan, a u ovom slucaju vec nekoliko dana se ceka ZeBastian tako da ako se ne javi zao mi je, inace to sto radi sa mnom na patchu ne znaci da za njega ne vaze pravila, ja bih i sebe izbacio da ne odigram na vreme.

ZeBastian
10-15-2011, 13:23
Group A

Vlado - ZeBastian 2-2

http://imageshack.us/photo/my-images/221/50916614b.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/249/60251349.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/716/51420783.png/

ZeBastian - Vlado 1-7

http://imageshack.us/photo/my-images/853/31357859.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/32/93258512.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/714/35336268.png/

nakalmiki
10-15-2011, 14:45
Aj odigrajte chupo i Dovla to,da ubrzamo turnir malo :D

CHUPO93
10-15-2011, 16:11
Aj odigrajte chupo i Dovla to,da ubrzamo turnir malo :Dcim mi dovla odgovori odigracemo :)

Dovla
10-16-2011, 11:11
Ja ne znam da li sam prosao jer sam prvu odigrao 2:2 a drugu 7:1. Ja msm da sam 4. ako se ne varam?

Aleksandar PES
10-16-2011, 12:07
sad sam video screenshot da je bilo 2-2, a mislio sam da si prosao jer zebastian napisao 2-0 za tebe
ako moze jos neko da potvrdi ili da izbaci krajnju tabelu

Shollym
10-16-2011, 12:08
ljudi, Aleksandar je 3. on igra sa Chupom, jebbe lud zbunjenog ^^

Aleksandar PES
10-16-2011, 21:09
1. utakmica Chupo - Aleksandar777 1-1

http://img830.imageshack.us/img830/9402/17921204.th.png (http://imageshack.us/photo/my-images/830/17921204.png/)http://img838.imageshack.us/img838/6718/79721139.th.png (http://imageshack.us/photo/my-images/838/79721139.png/)http://img7.imageshack.us/img7/3907/16168401.th.png (http://imageshack.us/photo/my-images/7/16168401.png/)

2. utakmica Aleksandar777 - Chupo 2-1

http://img822.imageshack.us/img822/6167/76099691.th.png (http://imageshack.us/photo/my-images/822/76099691.png/)http://img10.imageshack.us/img10/3082/49676441.th.png (http://imageshack.us/photo/my-images/10/49676441.png/)http://img812.imageshack.us/img812/2783/15857076.th.png (http://imageshack.us/photo/my-images/812/15857076.png/)

3. utakmica Chupo - Aleksandar777 0-1

http://img28.imageshack.us/img28/5966/91587241.th.png (http://imageshack.us/photo/my-images/28/91587241.png/)http://img257.imageshack.us/img257/4339/10373093.th.png (http://imageshack.us/photo/my-images/257/10373093.png/)http://img88.imageshack.us/img88/117/31356313.th.png (http://imageshack.us/photo/my-images/88/31356313.png/)

nakalmiki
10-16-2011, 21:12
Ajde aleksandre javi mi se da iscepamo cetvrt.

Mihajlo_KL
10-17-2011, 18:14
Nakalmiki i Aleksandre odigrajte to sto prije mozete....Komrad i Gruja cekaju

http://img542.imageshack.us/img542/5141/87820778.jpg

Shollym
10-17-2011, 18:30
komrad, Gruja i 30 prijavljenih za CL :)

simospremo
10-17-2011, 18:38
komrad, Gruja i 30 prijavljenih za CL :)
Shollym-e banuj sam sebe :)

nakalmiki
10-17-2011, 21:23
1/4 Finale
Nakalmiki - Aleksandar 2-1


Nakalmiki - Aleksandar 0-2
http://www.dodaj.rs/t/1n/2l/T4uHxYO/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?1n/2l/T4uHxYO/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/3I/13k/3K929ugf/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?3I/13k/3K929ugf/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/I/aS/21zvSdnW/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?I/aS/21zvSdnW/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg)
Aleksandar - Nakalmiki 0-3
http://www.dodaj.rs/t/1Z/X9/hVf7Jc4/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?1Z/X9/hVf7Jc4/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/1N/pX/2WfSs0Ku/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?1N/pX/2WfSs0Ku/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/1m/yY/2BBazTme/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?1m/yY/2BBazTme/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg)
Nakalmiki - Aleksandar 0-0
http://www.dodaj.rs/t/3U/4E/m61Gf6v/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?3U/4E/m61Gf6v/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/30/3w/n2Y6Bps/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?30/3w/n2Y6Bps/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg)
Aleksandar - Nakalmiki 1-3
http://www.dodaj.rs/t/2N/99/29CzTBu/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?2N/99/29CzTBu/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/1N/lc/oKHPewf/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?1N/lc/oKHPewf/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/11/12a/1SpFmbvI/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg (http://www.dodaj.rs/?11/12a/1SpFmbvI/shollym-pes-6-2011-10-17.jpg)

Veoma dobre tekme,cvrste,kao i u pravom fudbalu sto su se vodile:)
Maradona mi je u prvoj tekmi pravio malo problema,ali kada sam vidio da je vrag odneo salu i da je Aleksandar opasan igrac,usao je Lotar Matheus i Maradonu vise nisam video sa loptom xD
Sve u svemu malo sreca,ali ipak mislim da sam zasluzeno prosao,Aleksandar ce biti veoma opasan protivnik za sve u narednim turnirima.Samo malo da poboljsa net,mozda je sistem ne znam ,ali malo laguje.

nakalmiki
10-18-2011, 19:47
Komrad - Nakalmiki 0-2

Komrad - Nakalmiki 0-1
http://www.dodaj.rs/t/1m/9J/3gMtbu8v/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg (http://www.dodaj.rs/?1m/9J/3gMtbu8v/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/U/R6/1Jt6ZB9F/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg (http://www.dodaj.rs/?U/R6/1Jt6ZB9F/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/33/tK/3M6Nnjs3/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg (http://www.dodaj.rs/?33/tK/3M6Nnjs3/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg)

Komrad - Nakalmiki 4-5
http://www.dodaj.rs/t/1M/Al/s5pJ7Zq/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg (http://www.dodaj.rs/?1M/Al/s5pJ7Zq/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/2J/pn/3RbJ1rbG/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg (http://www.dodaj.rs/?2J/pn/3RbJ1rbG/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg)
http://www.dodaj.rs/t/1m/sQ/4fpuNYTd/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg (http://www.dodaj.rs/?1m/sQ/4fpuNYTd/shollym-pes-6-2011-10-18.jpg)

Dobre partije,prva stegnuta,takticki defazivna,a druga goleada.Mislim, da sam zasluzeno pobedio.Nisam verovao u pobedu,jel sam povredjen,s**** sam levi palac ,na cepanju drva xD
Al sam resio da odigram i uspeo da pobedim. :D Komrad je desetkovan jel je imao malo izmena ,ali sam resio da izadjem u susret Komradu i odigramo utakmice sa normalinim zaspolozenjem.
Good Game Komrade,ocekujem da se nas nekolicina cepamo u svakoj zavrsnici sholumovih turnira :)

11080
10-18-2011, 20:07
Не може се против физички много јачих Немаца. Прва тврда, 1 гол одлучио. У другој сам срећно повео после баг-гола, али ми се то троструко (3 гола) вратило кроз, по мени, најгоре голове у песу - после одбитка голмана (невезано за Накала, једноставно мрзим те голове). Играли су ови моји Мађари можда и најофанзивнији фудбал икада, али се времена мењају, тактика и физикалије су постали примарни, па се зато опраштам у полу финалу. Срећно против Грује ;)

П.С.


Komrad je desetkovan jel je imao malo izmena ,ali sam resio da izadjem u susret Komradu i odigramo utakmice sa normalinim zaspolozenjem

Имам ја измена кол'ко 'оћеш, али сви играју центарфора :)

Mihajlo_KL
10-18-2011, 20:43
Finalisti srecno!!!....Odigrajte to sto prije da mozemo da izbacimmo parove za LS..

GrujaAcMilan
10-19-2011, 00:32
Gruja vs Nakalmiki (2-1)

Gruja vs nakalmiki (1:1)
http://www.dodaj.rs/t/3U/Rf/3xDm45HR/pes6-2011-10-19-00-20-39.jpg (http://www.dodaj.rs/?3U/Rf/3xDm45HR/pes6-2011-10-19-00-20-39.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1K/c4/QtQXuZy/pes6-2011-10-19-00-20-45.jpg (http://www.dodaj.rs/?1K/c4/QtQXuZy/pes6-2011-10-19-00-20-45.jpg) http://www.dodaj.rs/t/3j/GQ/3D1Duldz/pes6-2011-10-19-00-20-51.jpg (http://www.dodaj.rs/?3j/GQ/3D1Duldz/pes6-2011-10-19-00-20-51.jpg)

Gruja vs Nakalmiki (4:1)
http://www.dodaj.rs/t/22/Hx/2wAbOEXw/pes6-2011-10-19-00-37-48.jpg (http://www.dodaj.rs/?22/Hx/2wAbOEXw/pes6-2011-10-19-00-37-48.jpg) http://www.dodaj.rs/t/39/wY/V3Jplm7/pes6-2011-10-19-00-37-55.jpg (http://www.dodaj.rs/?39/wY/V3Jplm7/pes6-2011-10-19-00-37-55.jpg) http://www.dodaj.rs/t/A/vu/3Qz8ZqPP/pes6-2011-10-19-00-38-00.jpg (http://www.dodaj.rs/?A/vu/3Qz8ZqPP/pes6-2011-10-19-00-38-00.jpg)

Gruja vs Nakalmiki (3:4)
http://www.dodaj.rs/t/1V/Ul/4FtVUw7W/pes6-2011-10-19-00-52-59.jpg (http://www.dodaj.rs/?1V/Ul/4FtVUw7W/pes6-2011-10-19-00-52-59.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1N/fP/42NswHxB/pes6-2011-10-19-00-53-04.jpg (http://www.dodaj.rs/?1N/fP/42NswHxB/pes6-2011-10-19-00-53-04.jpg) http://www.dodaj.rs/t/w/Sv/1JaU8ViB/pes6-2011-10-19-00-53-09.jpg (http://www.dodaj.rs/?w/Sv/1JaU8ViB/pes6-2011-10-19-00-53-09.jpg)

Gruja vs Nakalmiki (6:3)
http://www.dodaj.rs/t/3y/eJ/1mNnszZI/pes6-2011-10-19-01-10-27.jpg (http://www.dodaj.rs/?3y/eJ/1mNnszZI/pes6-2011-10-19-01-10-27.jpg) http://www.dodaj.rs/t/1K/s3/jDIyxWC/pes6-2011-10-19-01-10-32.jpg (http://www.dodaj.rs/?1K/s3/jDIyxWC/pes6-2011-10-19-01-10-32.jpg) http://www.dodaj.rs/t/3n/g/30C0cmwK/pes6-2011-10-19-01-10-41.jpg (http://www.dodaj.rs/?3n/g/30C0cmwK/pes6-2011-10-19-01-10-41.jpg)

U prvoj tekmi mnogo tesno, nakal zasluzio prvu tekmu da dobijem s obzirom na suteve, ali ipak sam nekako izvuko nereseno... Druga tekma: nakal se ispromasiovao za sve pare, a ja koristio svoje sanse koje sam i imao... Treca tekma: Vodio sam 3:1, mozda se i opustio, mislio sam da je gotovo, ali onda nakal sjajno daje 3 gola i preokrece... Cetvrta majstorica: odlicna tekma, mnogo golova, mnogo sansi, dobrih duela... Sve u svemu pravo FINALE! Posteno sam se namucio Nakale da te dobijem, odlicno igras, srescemo se na narednim turnirima pa da opet odigramo ovakve tekme... :) A ja sam zadovoljan osvajanjem turnira :D

nakalmiki
10-19-2011, 00:48
Cistitam Grujo ,svaka cast zasluzenmo si pobedio :)
Sto se tice tekmi,slazem se sa Grujom u potpunosti,ako pogledate statistiku videcete,u prvoj sam ja zasluzio pobedu ,u drugoj gde sam izgubio 4-1 sam imao toliko promasaja da je to strasno,cak sta vise mislim da je tu moglo biti drugacije.Treca tekma,utakmica zivaca,gruja vodi 3-1 ,70 min,ja stizem do 4-3 i dobijam,mislim ipak zasluzeno jel se po statistici vidi kolko sam sansi pravio.Cetvrta utakmica,Gruja bolji,Nicolas Anelka mi je bio ne resiva enigma :D
Sve u svemu ,odlican turnir,kulminacija ovo veliko finale,gde je prstalo na sve strane.Gruja u ovom duelu izlazi kao zasluzeni pobednik,a imacemo mi mnogo duela vidim ja,i nadam se razlicitih pobednika :D Good Tournament

Shollym
10-19-2011, 01:12
cestitke svima koji su stigli do zavrsnice, i bravo Grujo za jos jedan osvojen kup :)

http://www.fifa.com/mm/photo/archivedtournament/summaries/52/28/36/522836_full-lnd.jpg

Pelemasca
10-19-2011, 10:04
Bravo Grujo.....samo jako :)

Shollym
10-19-2011, 11:15
Gruja preuzeo celo na rang listi:
http://www.pes-serbia.com/threads/19453-Bodovanje-Rang-lista?p=865470#post865470

nakalmiki
10-19-2011, 14:52
Mislim da ja imam 70 poena :D Proveri :)

simospremo
10-19-2011, 15:41
cestitke pobedniku, samo cu reci - ocekivano. Boljeg igraca nisam sreo.

tashe93
10-19-2011, 16:17
Grujo dodaj me detetoo@hotmail.com .. hocu da vidim koliko si dobar :) svi te hvale ... pozz i cestito :D